Kinderen hebben recht op informatie over hun afstamming, ook van een donor

Adoptie en afstamming
Identiteit en diversiteit

De wet die donorconceptie regelt, houdt geen rekening met de impact van het donorschap op het toekomstige kind. Naast de kinderwens van volwassenen is er vaak ook de wens van het donorkind om te achterhalen van wie het genetisch afstamt. De MBV-wet laat dat niet toe want ze gaat uit van absolute anonimiteit. Het kind kan geen informatie krijgen over de donor en omgekeerd. Toch verplicht het kinderrechtenverdrag België om kinderen die verwekt zijn met behulp van een eicel- of spermadonor toegang te geven tot hun afstammingsinformatie. 

In ons advies zoomen we in op wat vanuit kinderrechtenperspectief belangrijk en dringend is. Dit advies bundelt vroegere bijdragen van het Kinderrechtencommissariaat hierover. Het steunt op het kinderrechtenverdrag, op internationale aanbevelingen en op meldingen en klachten bij het Kinderrechtencommissariaat.