Kinderen hebben recht op informatie over hun afstamming, ook van een donor

Adoptie en afstamming
Identiteit en diversiteit

De wet die donorconceptie regelt, houdt geen rekening met de impact van het donorschap op het toekomstige kind. Naast de kinderwens van volwassenen is er vaak ook de wens van het donorkind om te achterhalen van wie het genetisch afstamt. De MBV-wet laat dat niet toe want ze gaat uit van absolute anonimiteit. Het kind kan geen informatie krijgen over de donor en omgekeerd. Toch verplicht het kinderrechtenverdrag België om kinderen die verwekt zijn met behulp van een eicel- of spermadonor toegang te geven tot hun afstammingsinformatie. 

In ons advies zoomen we in op wat vanuit kinderrechtenperspectief belangrijk en dringend is. Dit advies bundelt vroegere bijdragen van het Kinderrechtencommissariaat hierover. Het steunt op het kinderrechtenverdrag, op internationale aanbevelingen en op meldingen en klachten bij het Kinderrechtencommissariaat.  

Nieuws

Identiteit en diversiteit
Adoptie en afstamming
Gezin

Pauze voor interlandelijke adoptie meer dan nodig, maar voldoende?

De meldingen, klachten en signalen op het Kinderrechtencommissariaat en de rechten van kinderen die in het geding zijn, nopen ons tot een grote terughoudendheid en voorzichtigheid bij interlandelijke adoptie. Spreken over een toekomst voor interlandelijke adoptie, is te voorbarig. Er zijn nu vooral eerst gepaste en gedurfde beleidskeuzes nodig. Niet alleen voor toekomstige adoptiekinderen, de huidige generatie adoptiekinderen, maar ook voor volwassenen geadopteerden. Dat is de overheid aan hen verplicht. 
Lees meer Lees meer