Opvangcrisis: Mensenrechteninstellingen nodigen Europa en Verenigde Naties uit om mensenrechtenschendingen te onderzoeken

Asiel en migratie

Acht mensenrechteninstellingen vragen op internationaal niveau aandacht voor de aanhoudende schendingen van de rechten van mensen op de vlucht in België.

In een gezamenlijke brief gericht aan de Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties, de Europese Commissie, de Mensenrechtencommissaris en de Speciale Gezant voor Asiel en Migratie van de Raad van Europa, benadrukken we de alarmerende situatie in België.

Onder de ondertekenaars bevinden zich het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l’enfant, het Federaal Migratiecentrum Myria, het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), de federale Ombudsman, Unia, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede.

Samen brengen we onder de aandacht dat België door het weigeren van opvang aan mensen die daar recht op hebben, internationaal erkende mensenrechten schendt. Daarnaast wijzen de organisaties op meer dan 7000 rechtelijke uitspraken van Belgische rechtbanken en de recente schorsingsbeslissing van de Raad van State, die door de overheid worden genegeerd. Dit ondermijnt de principes van de rechtsstaat.

Samen roepen we deze internationale actoren op om België aan te spreken op deze schendingen en er bij België op aan te dringen om een einde te maken aan deze mensenrechtenschendingen. We verzoeken de internationale actoren om, indien mogelijk, een bezoek aan België te brengen om de schendingen van de mensenrechten ter plaatse vast te stellen.