Alle asielzoekers hebben recht op opvang

Asiel en migratie

Het Kinderrechtencommissariaat steunt de vraag van zeven andere mensenrechteninstellingen om voor elke asielzoeker opvang te voorzien.
Minderjarigen hebben vandaag nog toegang tot de opvang, maar de vrees leeft dat de komende periode ook opnieuw gezinnen, kinderen en alleenstaande jonge mannen op straat zullen staan. We maken ons ook zorgen over jonge mannen waarvan de autoriteiten twijfelen of ze wel minderjarig zijn. Zij worden dan behandeld als volwassenen en riskeren geen opvang meer te krijgen en blootgesteld te worden aan heel wat risico’s.
Deze aanhoudende humanitaire crisis vraagt om een ingrijpender en toereikender optreden van de overheden.

Nieuws

Asiel en migratie

Queeste voor kinderrechten in de opera Kruistocht

Kruistocht is een hedendaagse familie-opera van Johan De Smet en Frederik Neyrinck die inzoomt op kinderslavernij en migratie door kinderen. Meer dan vijftig kinderen vullen het podium en gaan op queeste voor kinderrechten. In de programmabrochure van Opera Ballet Vlaanderen schrijft Caroline Vrijens: ’Ik kijk erg uit naar deze voorstelling die de stem vertolkt van kinderen en jongeren op de vlucht. Kinderrechten gelden onverkort voor hen. En toch zien we dat hun recht op opvang en ondersteuning nog elke dag geschonden wordt. Ze ervaren heel wat drempels. Dat is onaanvaardbaar voor een land als België: kinderen op de vlucht zijn in de eerste plaats kinderen.’
Lees meer Lees meer