Situatie van kinderen in Gazastrook is ernstige schending van hun mensenrechten

Als onafhankelijke pleitbezorgers van kinderrechten roept het Bureau van het Europees Netwerk van Kinderombudspersonen (ENOC) de internationale gemeenschap op om al haar bevoegdheden te gebruiken om ernstige schendingen van de rechten van alle kinderen in de Gazastrook te stoppen en verder te voorkomen.

De situatie van kinderen in de Gazastrook is kritiek en komt neer op een ongekende, massale en ernstige schending van al hun mensenrechten, met hun inherente recht op leven voorop.

Naar verluidt zijn er de afgelopen drie weken meer dan 3500 kinderen omgekomen door niet aflatende aanvallen. Het dodental stijgt met de dag. Er is geen kind in de Gazastrook dat geen verdriet, trauma, verwoesting of ontheemding heeft ervaren. Aan hun basisbehoeften - voedsel, water, gezondheidszorg, onderdak - wordt niet langer voldaan en hun voortbestaan wordt ernstig bedreigd.

Elke gerichte aanval op burgers, kinderen of eerstehulpfaciliteiten die onderdak of onmiddellijke gezondheidszorg of andere zorg en ondersteuning bieden aan kinderen en families is een schending van het internationaal humanitair recht en van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

We roepen alle partijen die betrokken zijn bij dit conflict op om de regels van het internationaal humanitair recht die van toepassing zijn in gewapende conflicten te respecteren en te waarborgen, in het bijzonder met betrekking tot kinderen.  

Nieuws

Statement Bureau van de Europese Kinderombudspersonen over voortdurende massale schendingen van rechten van kinderen in Gaza

Het Bureau van de Europese Kinderombudspersonen: (1) Roept op tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren om de levens van kinderen te beschermen en de levering van essentiële hulp en levensreddende steun aan alle getroffen gebieden te garanderen. (2)
Dringt er bij de internationale gemeenschap op aan onmiddellijk actie te ondernemen om de levens te redden en de rechten van Palestijnse kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat in hun onmiddellijke behoeften wordt voorzien, op alle gebieden. (3)Roept de internationale gemeenschap en staten op om de financiering te verhogen van VN-agentschappen die levensreddende hulp en steun ter plaatse bieden, en veiligheidsgaranties bieden voor een veilige doorgang van humanitaire hulpverleners.
Lees meer Lees meer

Stampen voor Vrede

SOS Kinderdorpen en Ketnet organiseren ‘Stampen voor Vrede’. Hiermee willen ze kinderen een platform geven om op te komen voor de rechten van alle andere kinderen die leven in conflictgebieden. Kinderen in Vlaanderen stampen om vijf voor twaalf in de ochtend van 27 maart 2024.
Lees meer Lees meer
Onderwijs
Welzijn en gezondheid

Pyjamadag

De kinderrechtencommissaris steekt alle kinderen en jongeren die door ziekte niet naar school kunnen, een hart onder de riem op pyjamadag.
Lees meer Lees meer