Situatie van kinderen in Gazastrook is ernstige schending van hun mensenrechten

Als onafhankelijke pleitbezorgers van kinderrechten roept het Bureau van het Europees Netwerk van Kinderombudspersonen (ENOC) de internationale gemeenschap op om al haar bevoegdheden te gebruiken om ernstige schendingen van de rechten van alle kinderen in de Gazastrook te stoppen en verder te voorkomen.

De situatie van kinderen in de Gazastrook is kritiek en komt neer op een ongekende, massale en ernstige schending van al hun mensenrechten, met hun inherente recht op leven voorop.

Naar verluidt zijn er de afgelopen drie weken meer dan 3500 kinderen omgekomen door niet aflatende aanvallen. Het dodental stijgt met de dag. Er is geen kind in de Gazastrook dat geen verdriet, trauma, verwoesting of ontheemding heeft ervaren. Aan hun basisbehoeften - voedsel, water, gezondheidszorg, onderdak - wordt niet langer voldaan en hun voortbestaan wordt ernstig bedreigd.

Elke gerichte aanval op burgers, kinderen of eerstehulpfaciliteiten die onderdak of onmiddellijke gezondheidszorg of andere zorg en ondersteuning bieden aan kinderen en families is een schending van het internationaal humanitair recht en van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

We roepen alle partijen die betrokken zijn bij dit conflict op om de regels van het internationaal humanitair recht die van toepassing zijn in gewapende conflicten te respecteren en te waarborgen, in het bijzonder met betrekking tot kinderen.  

Nieuws

Jeugdrecht Politie Justitie

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht is in strijd met het Kinderrechtenverdrag

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van 12 jaar persoonlijk aansprakelijk zijn voor veroorzaakte schade. En er komt objectieve aansprakelijkheid voor gezagsdragers. Het Kinderrechtencommissariaat is tegen een vaste leeftijdsgrens en pleit voor individuele beoordeling op basis van het belang van het kind. Elk kind en elke jongere is anders, ontwikkelt op zijn eigen tempo, elke concrete omstandigheid van het schadegeval is anders. We vrezen ook dat deze wet schulden bij jongeren van 18 jaar zal vergroten. 
Lees meer Lees meer