Standpunt Opvang vluchtelingen Oekraïne

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne zijn volgens Unicef al meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren gevlucht uit Oekraïne. De meesten vluchtten samen met hun gezin of familie maar er zijn ook kinderen zonder begeleiding op de vlucht. Ook in België kwamen al veel vluchtelingen aan en worden nog veel mensen verwacht. Veel vluchtelingen zijn minderjarig en we maken ons zorgen over de situatie van die kwetsbare groep. We vragen aandacht voor hun recht op een goed onthaal en registratie bij aankomst in België, een kwaliteitsvolle opvang, psychologische begeleiding, onderwijs, ontspannende activiteiten en de bescherming tegen elke vorm van geweld, misbruik en uitbuiting. Vooral niet-begeleide minderjarige vluchtelingen verdienen extra aandacht omdat ze nog kwetsbaarder zijn. Zij moeten zo snel mogelijk een wettelijke voogd krijgen, ze moeten opgevangen worden door de jeugdhulp in België, waaronder pleegzorg. We moeten alles in het werk stellen om die kinderen te herenigen met hun familie.

Image
Foto van protesterende mensen

Hier vindt u ons standpunt met onze aanbevelingen.

Nieuws

Thuiszitters onder de radar

Het Kinderrechtencommissariaat bevraagt CLB's. Waarom zitten sommige leerlingen thuis en niet op de schoolbanken? Over hoeveel leerlingen gaat het en wat zijn de achterliggende factoren?
Lees meer Lees meer

Statement Bureau van de Europese Kinderombudspersonen over voortdurende massale schendingen van rechten van kinderen in Gaza

Het Bureau van de Europese Kinderombudspersonen: (1) Roept op tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren om de levens van kinderen te beschermen en de levering van essentiële hulp en levensreddende steun aan alle getroffen gebieden te garanderen. (2)
Dringt er bij de internationale gemeenschap op aan onmiddellijk actie te ondernemen om de levens te redden en de rechten van Palestijnse kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat in hun onmiddellijke behoeften wordt voorzien, op alle gebieden. (3)Roept de internationale gemeenschap en staten op om de financiering te verhogen van VN-agentschappen die levensreddende hulp en steun ter plaatse bieden, en veiligheidsgaranties bieden voor een veilige doorgang van humanitaire hulpverleners.
Lees meer Lees meer

Stampen voor Vrede

SOS Kinderdorpen en Ketnet organiseren ‘Stampen voor Vrede’. Hiermee willen ze kinderen een platform geven om op te komen voor de rechten van alle andere kinderen die leven in conflictgebieden. Kinderen in Vlaanderen stampen om vijf voor twaalf in de ochtend van 27 maart 2024.
Lees meer Lees meer