Thuiszitters onder de radar

Op maandag 27 mei 2024 ontvingen de CLB-directies een uitnodiging van de kinderrechtencommissaris om deel te nemen aan een bevraging over 'thuiszitters onder de radar'.

Het onderzoek richt zich op twee groepen thuiszitters die vaak over het hoofd worden gezien:

  1. Kinderen, meestal met gedragsproblemen, die door de school gevraagd worden tijdelijk thuis te blijven.
  2. Leerlingen die twee weken of langer na een definitieve uitsluiting nog geen nieuwe school vonden.

Met deze bevraging willen we, met hulp van de CLB's, beter inzicht krijgen in de omvang en oorzaken van dit probleem om beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren.

Daarnaast vragen we de CLB-directies naar de grootste problemen die zij en hun medewerkers ondervinden in de realisatie van hun draaischijffunctie tussen onderwijs en welzijn.

Nieuws

Statement Bureau van de Europese Kinderombudspersonen over voortdurende massale schendingen van rechten van kinderen in Gaza

Het Bureau van de Europese Kinderombudspersonen: (1) Roept op tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren om de levens van kinderen te beschermen en de levering van essentiële hulp en levensreddende steun aan alle getroffen gebieden te garanderen. (2)
Dringt er bij de internationale gemeenschap op aan onmiddellijk actie te ondernemen om de levens te redden en de rechten van Palestijnse kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat in hun onmiddellijke behoeften wordt voorzien, op alle gebieden. (3)Roept de internationale gemeenschap en staten op om de financiering te verhogen van VN-agentschappen die levensreddende hulp en steun ter plaatse bieden, en veiligheidsgaranties bieden voor een veilige doorgang van humanitaire hulpverleners.
Lees meer Lees meer

Stampen voor Vrede

SOS Kinderdorpen en Ketnet organiseren ‘Stampen voor Vrede’. Hiermee willen ze kinderen een platform geven om op te komen voor de rechten van alle andere kinderen die leven in conflictgebieden. Kinderen in Vlaanderen stampen om vijf voor twaalf in de ochtend van 27 maart 2024.
Lees meer Lees meer