Versoepel de mondmaskerplicht voor jonge kinderen

We hebben vanuit het Kinderrechtencommissariaat altijd gepleit om terughoudend te zijn met de mondmaskerplicht voor jonge kinderen; en daarmee bedoelen we kinderen van 6 tot 12 jaar. Vandaar dat we steeds gesteld hebben dat de mondmaskerplicht voor kinderen enkel kan opgelegd worden als er echt geen andere mogelijkheid is, op de piekmomenten van de verschillende coronagolven, om een aantal basisrechten maximaal te waarborgen, zoals recht op onderwijs, het recht op gezondheidszorg en het recht op vrije tijd. We hebben tegelijkertijd steeds gevraagd daar kritisch naar te blijven kijken en het niet toe te passen als een algemene voorzorgsmaatregel.

Image
Foto van kinderen in klas

We vragen om wetenschappelijk onderzoek te voeren over effecten van het mondmasker op psychologisch en pedagogisch vlak, in het bijzonder over de mogelijke neveneffecten ervan op het welzijn van kinderen, op hun leerontwikkeling en op de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.

Kinderen en jongeren zijn geen volwassenen. Ze hebben andere noden en zijn in volle ontwikkeling. Stel ze dan ook niet gelijk aan volwassenen. 

Het belang van kinderen en jongeren bij beslissingen die hen betreffen moet steeds de eerste overweging zijn zoals het Kinderrechtenverdrag ook naar voor schuift. Het is de taak van de overheid om bij beslissingen nadelige effecten voor kinderen en jongeren zoveel mogelijk te beperken.  

Onze vraag is dan ook om te bekijken of de algemene mondmaskerplicht voor jonge kinderen momenteel nog proportioneel en redelijk is. En meer specifiek vragen we om de mondmaskerplicht op school nu als eerste te versoepelen. 

Ook voor jongeren ouder dan twaalf jaar is het niet evident om het mondmasker een hele dag lang te dragen, op het openbaar vervoer, in de klas, in de winkel, … Ook voor hen vinden we het nodig om enkel een mondmasker op te leggen indien de situatie dit vereist en dit af te schaffen zodra het kan.

Nieuws

Thuiszitters onder de radar

Het Kinderrechtencommissariaat bevraagt CLB's. Waarom zitten sommige leerlingen thuis en niet op de schoolbanken? Over hoeveel leerlingen gaat het en wat zijn de achterliggende factoren?
Lees meer Lees meer

Statement Bureau van de Europese Kinderombudspersonen over voortdurende massale schendingen van rechten van kinderen in Gaza

Het Bureau van de Europese Kinderombudspersonen: (1) Roept op tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren om de levens van kinderen te beschermen en de levering van essentiële hulp en levensreddende steun aan alle getroffen gebieden te garanderen. (2)
Dringt er bij de internationale gemeenschap op aan onmiddellijk actie te ondernemen om de levens te redden en de rechten van Palestijnse kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat in hun onmiddellijke behoeften wordt voorzien, op alle gebieden. (3)Roept de internationale gemeenschap en staten op om de financiering te verhogen van VN-agentschappen die levensreddende hulp en steun ter plaatse bieden, en veiligheidsgaranties bieden voor een veilige doorgang van humanitaire hulpverleners.
Lees meer Lees meer

Stampen voor Vrede

SOS Kinderdorpen en Ketnet organiseren ‘Stampen voor Vrede’. Hiermee willen ze kinderen een platform geven om op te komen voor de rechten van alle andere kinderen die leven in conflictgebieden. Kinderen in Vlaanderen stampen om vijf voor twaalf in de ochtend van 27 maart 2024.
Lees meer Lees meer