Wat kan de Klachtenlijn voor jou doen?

Je kind werd niet correct behandeld? Je hebt een klacht over zijn of haar rechten? Je zit vast? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissa­riaat helpt jou verder.

Contacteer de Klachtenlijn

Surf, mail, schrijf of bel de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.

Stuur een klacht