Webinar ‘Gewoon complex’

Gedragsproblemen, crisis, medicatie, jeugdrechter, psychiatrie, time-out: het zijn woorden die vaak vallen over ‘jongeren met complexe problematieken’. Laat ze over zichzelf vertellen en je hoort dezelfde woorden. Maar ook zoveel andere: over welke toekomst ze dromen, wat ze graag doen in hun vrije tijd, welke mensen ze een warm hart toedragen en voor wie ze graag zorgen. Het Kinderrechtencommissariaat organiseerde op 5 februari 2021 het webinar ‘Gewoon complex’, met jongeren met complexe problematieken, hun ouders en professionals aan het woord.

Dossier 'Gewoon complex'

We interviewden ouders en jongeren met complexe problemen. Hoe kijken ze naar die problemen? Wat hebben ze nodig? Waar zien ze oplossingen?

We organiseerden ook rondetafelgesprekken met professionals uit de jeugdhulp en de kinder- en jeugdpsychiatrie, die zorg dragen voor die jongeren. Wat zijn de grootste struikelblokken in de hulp- en zorgverlening? Hoe kunnen we die vermijden? Al die inzichten bundelden we in het dossier ‘Gewoon complex’.

In de eerste hoofdstukken spreken ouders en jongeren met complexe problematieken. Hoe omschrijven ze hun problemen? Hoe kijken ze naar zichzelf? Wat doen ze graag? Wat hebben ze graag? Waar dromen ze van? Hoe was het thuis?

De volgende hoofdstukken gaan dieper in op de ervaringen van professionals, ouders en jongeren met het hulpaanbod. Eerst brengen we dat aanbod kort in kaart, daarna volgen de ervaringen. We ordenen ze volgens enkele belangrijke principes van de integrale jeugdhulp.
We sluiten af met ideeën voor verbeteringen van de jongeren, ouders en professionals en met beleidssuggesties van het Kinderrechtencommissariaat.

 • Zorg voor een ‘thuis’ die blijft vasthouden.
 • Laat jongeren en ouders meedenken over het zorgtraject en denk dan ambitieuzer dan alleen maar een zitje aan de overlegtafel.
 • Blijf lichtpunten zien en stap mee in toekomstwensen van jongeren.
 • Erken de beperkingen van de diagnostiek.
 • Kies voor variatie in de oplossingen op maat van de jongere. 
 • Bouw aan gezamenlijke zorg rond de jongere.
 • Blijf inzetten op zorgnetwerken en hindernissen wegwerken. 
 • Informeer alle betrokkenen beter op alle vlakken.
 • Maak van een crisis geen breekpunt.
 • Blijf zoeken naar alternatieven voor een time-out, afzondering en isolatie.
 • Zorg dat elke jongere een trajectbegeleider krijgt.
 • Help om de jongeren (preventief) constructief-positief op koers te houden.
 • Besteed meer aandacht aan onderwijs en vrije tijd.
 • Laat jongeren niet zomaar los na 18 jaar.

Sociaal.net schreef ook een mooi artikel over ons dossier: ‘Jongeren met een complexe problematiek moeten te lang wachten op de juiste hulp’.

Wat kwam er aan bod tijdens het webinar?

 • Welkom door kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens
 • Presentatie ‘Gewoon complex’ met ervaringen van jongeren, ouders en professionals en met beleidssuggesties van het Kinderrechtencommissariaat door beleidsadviseur Leen Ackaert
 • Gesprek met een pleegmoeder en een moeder die zorgen voor een jongere met complexe problemen
 • Panelgesprek met mensen uit enkele levensdomeinen van de jongeren:
  • Lim Vervueren, coördinator Koinoor-Leerrecht
  • Evelien Dobbelaere, coördinator Mobiel Care Team, RADAR - netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen
  • Annelies Demeyere, projectcoördinator ‘Project Jongvolwassenen’
   Moderator: Xavier Taveirne (VRT)
 • Panelgesprek met mensen uit de 3 belangrijkste sectoren:
  • Sarah-Ann Van Lysebeth, psychiater in kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis Korbeel en verantwoordelijk psychiater van WINGG
  • Luc Deneffe, directeur jeugdhulpvoorziening De Wissel
  • Frank Smits, directeur VAPH-voorziening Ter Heide
   Moderator: Xavier Taveirne (VRT)
 • Reflectie door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Slotwoord door Caroline Vrijens

Luister naar de podcast

In de podcast 'Gewoon complex' praten Joris Hessels en Dominique Van Malder met 2 jongeren met complexe problematieken. De jongeren wilden heel graag hun levensverhaal delen. Het zijn ontroerende, oprechte en kwetsbare gesprekken. 

Audio URL

Andere projecten

Maak een topprioriteit van problemen die kinderen treffen

Kinderrechten maximaal garanderen voor elk kind is de beste manier om te werken aan het welzijn en het mentale welzijn van kinderen. Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de 18 hebben amper iets te zeggen. Hoewel ze niet stemmen, raken veel beslissingen kinderen en jongeren van dichtbij, en blijven zij de gevolgen ervan het langst voelen. Er is moed en daadkracht nodig van de komende regering om resoluut te kiezen voor kinderen en hun rechten. Iedereen wint als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa.
Lees meer Lees meer

Thuiszitters onder de radar

Het Kinderrechtencommissariaat wil een zicht krijgen op waarom bepaalde leerlingen thuiszitten en niet op de schoolbanken. Over hoeveel leerlingen gaat het en wat zijn de achterliggende factoren?
Lees meer Lees meer