Kunnen je ouders je verbieden om je lief of vrienden te zien?

Hoe ouder kinderen en jongeren worden, hoe belangrijker hun recht om hun mening te geven en mee te beslissen over wat hen rechtstreeks aanbelangt. Ouders dragen met hun ouderlijk gezag wel de verantwoordelijkheid om hun kind te begeleiden op weg naar volwassenheid. 

Vanuit dat ouderlijk gezag nemen ouders ook beslissingen in de opvoeding. Wat zijn de opvoedingsregels? Wat is aanvaardbaar? Daarbij houden ze rekening met het recht van hun kinderen op vrije tijd, op het uitbouwen van een sociaal netwerk of de eerste liefdeservaringen. Dat leidt weleens tot discussies tussen ouders en kinderen. In dialoog blijven gaan met elkaar is vaak de beste keuze. Ouders en kinderen hebben meestal elk een eigen visie. Luisteren naar elkaars argumenten kan leiden tot nieuwe afspraken. Blijft het conflict bestaan? Dan nemen ouders de eindbeslissing. 

Wat zegt de wet?

Het ouderlijk gezag gaat over de persoon en de goederen van het kind. Het omvat de rechten en plichten van de juridische ouders. Het Burgerlijk Wetboek omschrijft het in de artikelen 371-387ter en 203. 

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

  • Artikel 5 erkent ouders als opvoedingsverantwoordelijken van het kind. Zij moeten het kind passend leiden en begeleiden naar de meerderjarigheid, rekening houdend met zijn groeiende capaciteiten. 
  • Artikel 9 zegt dat het kind het recht heeft om met de ouders samen te leven, behalve als uitgewerkte procedures duidelijk maken dat dat niet in het belang van het kind is. 
  • Artikel 12 geeft kinderen het recht om hun mening te uiten over wat hen rechtstreeks aanbelangt. Aan die mening moet passend belang gehecht worden, rekening houdend met de leeftijd en rijpheid van het kind. 

Wie kan je nog helpen?

Kinderen en jongeren

  • Awel, de telefonische en onlinehulplijn voor kinderen en jongeren
  • JAC, het jongerenaanbod van het CAW
  • WAT WAT, een platform dat jongeren informeert en leidt naar hulp en advies

Ouders