Mag de politie je in de boeien slaan?

De politie mag minderjarigen in de boeien slaan, maar de betrokken politiebeambte moet het wel kunnen verantwoorden. Handboeien mogen ook alleen gebruikt worden wanneer het noodzakelijk is en in verhouding staat tot het doel.

Volgens art. 37bis van de Wet op het politieambt mag de politie alleen in de volgende gevallen een persoon boeien: 

  1. Bij de overbrenging, de uithaling en de bewaking van gedetineerden 
  2. Bij de bewaking van personen die gerechtelijk of bestuurlijk aangehouden werden, als het noodzakelijk is, bijvoorbeeld door het verzet of geweld tegen de aanhouding, de aard van het gepleegde misdrijf, het vluchtgevaar, het gevaar dat de betrokkene zal proberen om bewijzen te vernietigen of schade te veroorzaken … 

Wie kan je nog helpen?

  • tZitemzo, informatie voor kinderen, jongeren, ouders en professionals
  • Wat Wat: een platform dat jongeren informeert en leidt naar hulp en advies

Wat zegt de wet?

Binnen de rechtsleer is er onduidelijkheid over de toepassing van art. 37bis Wet op het politieambt op minderjarigen. Hoewel minderjarigen boeien zeker niet standaard mag gebeuren, kunnen ze van hun vrijheid beroofd worden door opsluiting in een gevangenis, een inrichting tot bescherming van de maatschappij, een gesloten instelling voor bijzondere jeugdzorg of een instelling uit het externe zorgcircuit aangewezen door de bevoegde overheden. Als ze bestuurlijk of gerechtelijk aangehouden worden, kunnen ze ook geboeid worden, als dat echt nodig is.