Mag de politie jou aanhouden?

Bij een bestuurlijke of administratieve aanhouding, bijvoorbeeld ordeverstoring, of als de politie denkt dat een minderjarige een misdrijf gaat plegen, kan ze die tot 12 uur aanhouden. Bij een gerechtelijke aanhouding, bijvoorbeeld als de politie een minderjarige op heterdaad betrapt, kan dat zelfs tot 48 uur. De politie moet wel altijd de ouders op de hoogte brengen van de aanhouding.

Pedro, papa van Rafa vertelt:

"Mijn zoon was op weg naar het station toen hij op straat werd aangesproken door twee politieagenten in burger. Hij moest zich legitimeren. Ze stelden hem enkele vragen omdat er blijkbaar verderop een vechtpartij was geweest. Maar Rafa had hier niets mee te maken. De politie fouilleerde hem ook. Hij vond dit heel lastig, niet goed wetende wat hem overkwam. Hij werd zenuwachtig door de houding van de agenten en wilde gewoon verder naar het station gaan. De agenten hielden hem in een greep, hij werd geboeid en overgebracht naar het politiecommissariaat. Daar onderging hij ook nog een lichaamsfouille. Na verhoor bleek dat Rafa niets met die vechtpartij te maken had. Om 1 uur lieten ze hem gaan. Niemand heeft ons gebeld en mijn zoon wist zelfs niet waar hij was toen hij het kantoor buiten wandelde. Hij deed zijn verhaal bij het Kinderrechtencommissariaat. Zij ondersteunden hem bij het indienen van een klacht bij intern toezicht."

Wil je meer weten?

  • WAT WAT, een platform dat jongeren informeert en leidt naar hulp en advies
  • tZitemzo, voor kinderen, jongeren, ouders en professionals