Mag je je mening geven bij de familierechter over de verblijfs- en omgangsregeling?

Als er een procedure loopt bij de familierechtbank, nodigt de familierechter een jongere vanaf 12 jaar uit om zijn of haar mening te geven. Dat heet hoorrecht of spreekrecht. De rechter is verplicht om de mening van de jongere mee in overweging te nemen. Dat betekent niet dat de jongere zelf kiest. Maar de rechter houdt wel rekening met de visie van de ouders en van het kind. 

Ben je nog geen 12 jaar? Dan kan je de familierechter in een brief vragen om je te horen. Als je dat vraagt, moet de rechter daarop ingaan. 

Wil je meer weten?

Ontdek de 'scheidingskoffer' - een website boordevol informatie voor kinderen en jongeren

'tZitemzo als je gehoord wordt door de rechter

Wat zegt de wet?

Artikel 1004/1 van het Gerechtelijk Wetboek zegt dat minderjarigen het recht hebben om gehoord te worden over al wat hen aanbelangt. Dus ook over de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact. Ook de Belgische Grondwet garandeert in artikel 22bis dat kinderen en jongeren hun mening kunnen uiten. 

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Artikel 12 zegt dat kinderen het recht hebben om hun mening te geven over al wat hen aanbelangt. Hun mening moet ook serieus genomen worden. Het moet mogelijk zijn voor kinderen en jongeren om inspraak en invloed te hebben. Ook in een rechtszaak.