Wat als je na een misdrijf voorgeleid wordt bij de jeugdrechter?

Als een minderjarige verdacht wordt van een ernstig misdrijf, dan kan de jeugdrechter meteen voorlopige maatregelen opleggen. Op dat moment staat de schuld van de jongere nog niet vast. De maatregelen zijn niet bedoeld als straf, maar als bescherming voor zichzelf of de maatschappij. Ze kunnen ook nodig zijn voor het onderzoek. 

Na het strafonderzoek kan de procureur beslissen om de zaak door te sturen naar de jeugdrechter. Die beslist uiteindelijk over de schuld of onschuld van de jongere en geeft eventueel een sanctie. De minderjarige moet bij de jeugdrechter wel altijd bijgestaan worden door een advocaat.

Wil je meer weten?

tZitemzo legt uit wat je kan verwachten als je dader bent of verdacht wordt van een delict.

Wat zegt de wet?

De verschillende rechten van dader, slachtoffer, getuige of verdachte zitten verspreid in verschillende rechtsbronnen, waaronder het strafwetboek, het wetboek van strafvordering en de wet op het politieambt.

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

  • Artikel 37 verzekert dat geen enkel kind onderworpen mag worden aan foltering of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. 
  • Kinderen mogen nooit onwettig of willekeurig beroofd worden van hun vrijheid. De aanhouding, inhechtenisneming of gevangenneming van een kind mag alleen als uiterste maatregel en zo kort mogelijk. Het kind heeft ook altijd recht op juridische bijstand. 
  • Artikel 39 garandeert passende zorg voor slachtoffers van geweld. 
  • Artikel 40 erkent de fundamentele rechten van een kind dat een strafbaar feit pleegde.