Wat als je recht hebt op een persoonlijke-assistentiebudget (PAB), maar het niet krijgt?

Soms moeten kinderen met een beperking lang wachten op hun persoonlijke-assistentiebudget. Ze hebben er recht op, maar ze krijgen het niet. Ze moeten wachten omdat de overheid geen geld heeft.

Wat kunnen wij doen?

Het Kinderrechtencommissariaat kan enkel informatie geven: 

  • We polsen bij de ouders hoe ze het persoonlijke-assistentiebudget aangevraagd hebben.
  • We vragen na of ze andere ondersteuningsvormen kennen, zoals rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en een basisondersteuningsbudget.
  • We vragen gespecialiseerde diensten of er vrijwilligersorganisaties zijn die de jongeren kunnen ondersteunen.
  • We geven informatie over hoe ouders beslissingen kunnen betwisten.

Geen diploma door geen PAB

"Kevin belt het Kinderrechtencommissariaat. Hij kreeg vandaag les over kinderrechten en hij vertelt ons dat artikel 23 van het Kinderrechtenverdrag geschonden wordt. Hij vindt het niet eerlijk dat hij geen PAB krijgt. In de brief van het agentschap Opgroeien staat dat het budget op is. Hij heeft al verschillende keren een PAB aangevraagd, maar nog nooit gekregen. Hij is kwaad: met een PAB krijgt hij op school extra ondersteuning en kan hij wél zijn diploma halen. Nu heeft hij geen diploma omdat hij niet de ondersteuning kreeg die hij nodig had."

Wat zegt de wet? 

Het decreet over het persoonlijke-assistentiebudget zegt dat iedereen met een beperking die voldoet aan bepaalde voorwaarden een basisondersteuningsbudget en een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning kan krijgen. Elk jaar stelt de Vlaamse Regering een budget vast om zowel het basisondersteuningsbudget als het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning te financieren. Kan de Vlaamse Regering maar een beperkt budget vaststellen? Dan blijft het persoonlijke-assistentiebudget uit, ook al hebben mensen met een beperking er recht op. 

Wat zegt het Kinderrechtenverdrag?

Kinderen met een beperking hebben recht op alle kinderrechten. Lukt dat niet? Dan moeten ze kunnen rekenen op extra zorg en ondersteuning. Volgens het Kinderrechtenverdrag is die extra zorg elke vorm van passende ondersteuning voor het kind, zijn ouders of andere mensen die zorgen voor het kind: 

  • De ondersteuning moet tegemoetkomen aan wat het kind nodig heeft, rekening houdend met de omstandigheden van wie voor het kind zorgt. 
  • Het kind heeft recht op toegang tot onderwijs, opleiding, voorbereiding op een beroep, gezondheidszorg en ontspanning.
  • De ondersteuning moet bijdragen aan een zo volledig mogelijke persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van het kind.
  • De ondersteuning moet rekening houden met de financiële situatie van wie voor het kind zorgt. Als dat kan, moet extra ondersteuning gratis zijn.