Beleidsnota Jeugd bekeken door kinderrechtenbril

Advies

Woensdag 22 januari 2020 stelt het Kinderrechtencommissariaat zijn ‘Jaarverslag 2018-2019’ voor in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. We geven een inkijk in waar het knelt voor kinderen en jongeren in domeinen die relevant zijn voor de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. We geven tegelijk ook suggesties en aandachtspunten bij de beleidsnota Jeugd van de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media en coördinerend minister kinderrechten, Benjamin Dalle.

In het advies ‘Beleidsnota Jeugd vanuit kinderrechten bekeken’ zetten we volgende aandachtspunten in de kijker:

  • Het Kinderrechtencommissariaat kan zich volledig terugvinden in het pleidooi van de minister om het Vlaams jeugdbeleid volledig op kinderrechten te enten. De minister maakt hiermee duidelijk dat hij zijn functie als coördinerend minister kinderrechten belangrijk vindt.
    Wel vragen we aan de minister: initiatief te tonen bij federale thema’s die raken aan kinderrechten, werk te maken van een actieplan kinderrechten, op vraag van het VN-Kinderrechtencomité, zorg te dragen voor ‘alle’ kinderrechten, wat meer is dan de vijf prioriteiten in het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan.
  • We scharen ons achter de kind- en jeugdreflex en kijken uit naar het beloofde jaarlijks overleg met elke Vlaamse minister, zoals gesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid.
  • We steunen de jeugdinformatie plannen van de minister maar waarschuwen voor blind geloof in een digitaal platform als ‘de’ oplossing voor alle informatievragen van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren blijven nood hebben aan rechtstreeks contact met een persoon die hen helpt de informatie goed te begrijpen. Daarnaast vragen we om kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie over zaken die kinderen en jongeren rechtstreeks aanbelangen. Bijvoorbeeld:  streven naar schoolreglementen of beslissingen van jeugdrechters die beantwoorden aan de 7 principes van het WAT WAT label.
  • Het Kinderrechtencommissariaat betreurt de besparingen. Het is de tweede keer op rij dat er moet bespaard worden. Ook bij aanvang van de vorige legislatuur moest het jeugdwerk besparen. We vrezen dat de besparing niet alleen het jeugdwerk en zijn veerkracht onder druk zet, maar ook de rechten van kinderen en jongeren.
  • De minister blijft gaan voor het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten en het Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten. Het Kinderrechtencommissariaat juicht dit toe. De uitbouw van een kindvriendelijk lokaal beleid heeft meer kans op slagen als lokale besturen, bij het decentraliseren van het lokale jeugdbeleid, kunnen blijven rekenen op inspiratie, aanmoediging, ondersteuning en monitoring vanuit Vlaanderen.
    Wel vragen we om straffere structurele en financiële engagementen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen moet het lokale jeugdbeleid ook vanuit kinderrechten monitoren. Ideaal wordt de vrijetijdsmonitor in die zin aangepast.

 

Herbekijk via YouTube de livestream van voorstelling van het Jaarverslag 2018-2019 en het advies bij Beleidsnota Jeugd door het Kinderrechtencommissariaat in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media op 22 januari 2020.

Bezorgd

We bezorgden dit advies aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde minister op 20 januari 2020. De kinderrechtencommissaris lichtte het advies toe tijdens de hoorzitting van 22 januari 2020 over het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.