Jaarverslag 2018-2019: Kinderen willen echt gehoord worden

Advies

Op 20 november, Internationale Kinderrechtendag, vraagt het Kinderrechtencommissariaat aandacht voor de belangrijkste knelpunten voor de kinderrechten in Vlaanderen.

Van september 2018 tot augustus 2019 namen meer dan 1.200 mensen contact op met het Kinderrechtencommissariaat. Vooral opvoedingsverantwoordelijken of familieleden (58%) die een vastgelopen situatie van een minderjarige voorleggen. Ook bezorgde professionelen (25%) uit onderwijs, welzijn, gezondheidszorg en migratie weten het Kinderrechtencommissariaat te vinden. Tot slot kloppen kinderen en jongeren (7%) zelf aan bij de Klachtenlijn. De meeste van die minderjarigen zijn 15, 16 of 17 jaar.

Meldingen over problemen op school spannen de kroon (31%). Ze gaan vooral over sancties en geweld. Dan volgen meldingen over problemen thuis (24%), vaak in scheidingen. Op de derde plaats komen problemen in hulp aan minderjarigen (24%). Daarna volgen kinderen op de vlucht (6%) en contacten met justitie en politie (5%).

De rode draad van het jaarverslag is 'Kinderen willen écht gehoord worden'.

Bezorgd

We bezorgen het jaarverslag op 20 november 2019 aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers en bevoegde ministers.

Op 20 november 2019 stelden we ons jaarverslag voor in de Schelp van het Vlaams Parlement.

De kinderrechtencommissaris stelde haar jaarverslag en advies bij de Beleidsnota Jeugd op 22 januari 2020 voor in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Herbekijk de hoorzitting van 22 januari via YouTube.

Op 23 januari 2020 stelde de kinderrechtencommissaris haar jaarverslag voor in de Commissie voor Onderwijs. Herbekijk.

Op 11 februari 2020 stelde de kinderrechtencommissaris haar jaarverslag voor in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Herbekijk.

Gepubliceerd
op 20 november 2019 als parlementair stuk 42 (2019-2020) nr. 1
Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.