Conceptnota leerzorg

Advies

Inclusief onderwijs, zoals opgelegd door internationaal recht, tekent Vlaanderen uit in het leerzorgplan. Inclusie en aandacht voor diversiteit betekent dat scholen elke leerling naar waarde schatten en niet enkel kijken een handicap van een kind of enkel naar wat een leerling niet kan. Dit is een behoorlijke ommezwaai met het gescheiden onderwijs zoals we dat nu kennen.

Dat vraagt een technische en inhoudelijke onderwijshervorming maar zeker ook een serieuze mentaliteitsverandering. Ook de ouders en de leerlingen zelf moeten hierbij voldoende inspraakkansen krijgen.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie en aan de Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming.

Gepubliceerd
op 04/07/2007 als Parl.St. Vl.Parl., 2006-2007n nr 1275/1

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.