De klimaatcrisis vanuit kinderrechtenperspectief

Advies

Het Kinderrechtencommissariaat dringt er bij de verschillende parlementen, regeringen en lokale overheden op aan om de bezorgdheden van kinderen over de effecten van klimaatverandering serieus te nemen. Kinderen en jongeren zijn niet alleen lichamelijk kwetsbaarder voor extreme condities, ze gaan er in hun leven ook meer mee geconfronteerd worden dan de volwassenen van nu. Daar tegenover staat dat ze niet democratisch vertegenwoordigd zijn in het parlement. Daarom is het belangrijk hun stem op andere manieren aan bod te laten komen en naar hun bezorgdheden te luisteren.  

Het Kinderrechtencommissariaat doet deze aanbevelingen:  

  • Garandeer dat milieumaatregelen kindgevoelig zijn. Bouw in alle beleidsbeslissingen over het milieu de noden van kinderen in. Als een beleid goed is voor de meest kwetsbaren, is het goed voor iedereen. 
  • Luister naar de stem van kinderen en jongeren in het klimaatverhaal. Geef jongeren meer toegang tot besluitvorming over klimaat op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het gaat om hun toekomst.  

  • Maak een prioriteit van educatie en sensibilisering in al hun vormen. Zorg dat alle kinderen natuur en groen kunnen beleven dicht bij huis, zodat ze de waarde ervan kunnen ervaren. Empower kinderen door wetenschappelijke kennis over klimaatverandering te koppelen aan de kennis over en het begrip van hun rechten, zodat ze hun rechten effectief kunnen uitoefenen en benutten.  

  • Beperk emissies van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk. Streef maximaal naar circulaire economie, met deelsystemen en hergebruik. En investeer in duurzame energie. 

  • Voer een eerlijk internationaal klimaatbeleid dat historische onrechtvaardigheden in acht neemt en herstelt. 

  • Sensibiliseer gezinnen correct over wat ze zelf kunnen doen, en hou ook rekening met de sociaal-economische verschillen tussen gezinnen en met de verschillen in draagkracht als je inspanningen vraagt of gedrag aanmoedigt.  

  • Voer een klimaatbeleid op basis van wetenschappelijke kennis en van de technologieën die er zijn. Vertrouw op de best beschikbare wetenschappelijke projecties om het nodige ambitieniveau van klimaatmaatregelen te bepalen.  

  • Wees voorbereid op klimaatrampen en neem de nodige aanpassingsmaatregelen. Zorg ook voor een degelijk slachtofferfonds. 

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 27 maart 2023 aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en aan de Federale volksvertegenwoordigers van de commissies Energie, Leefmilieu en Klimaat, Financiën en Begroting, Justitie, Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale instellingen, Buitenlandse betrekkingen en de commissie Gezondheid en Gelijke kansen. De bevoegde ministers kregen het eveneens.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Sarah

Sarah Meys

Beleidsadviseur Kinderarmoede, sociaal beleid, media, mobiliteit, milieu, gezondheid, cultuur

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 2020-2021: 'Het wachten moe'

Het jaarverslag 2020-2021 van het Kinderrechtencommissariaat focust op wachten. Op gepaste hulp of onderwijs, op een beslissing in een procedure. Door corona moesten jongeren vaak nog langer wachten. 
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.