De oproep tot actie van ENOC

Advies

Het Kinderrechtencommissariaat maakte de call for action van ENOC over aan het Vlaams Parlement en werd uitgenodigd om daarover verder toelichting te geven. Aandachtspunten waren onder meer:

  • meer werk maken van authentieke participatie van kinderen en jongeren in jeugdhulp, onderwijs, gezondheidszorg, lokaal beleid.
  • minderjarigen informeren over hun inspraakmogelijkheden,
  • ook minderjarigen in asielcontext moeten ten volle van hun basisrechten kunnen genieten,
  • regelmatige contacten van kinderen met hun gedetineerde ouders moeten ondersteund worden, indien zij dat wensen,
  • investeren in basisdiensten voor minderjarigen, waar ze eerstelijns advies en informatie kunnen vinden,
  • opvoedingsondersteuning kan gebruikt worden om ouders vertrouwd te maken met mogelijke toepassingen van kinderrechten in het gezin.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.

Recente adviezen

Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.