Alternatief rapport aan het VN-comité tegen foltering

Advies

Het Kinderrechtencommissariaat diende op 22 juli 2020 een alternatief rapport in bij het VN-Comité tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

We zoomen in op de inspanningen en de tekortkomingen in de Vlaamse en Belgische wetgeving en het beleid voor minderjarigen en hun rechten bij vrijheidsbeneming. En we formuleren aanbevelingen die het VN-Comité aan België kan overmaken.

We baseerden onze aanbevelingen op drie bronnen:

  • De observaties in de gemeenschapsinstellingen en andere vrijheidsbenemende instellingen door de maandcommissarissen van het Comité van Toezicht voor jeugdinstellingen, waarvan de kinderrechtencommissaris voorzitter is
  • Onze eerdere adviezen aan de overheid
  • De klachten die we krijgen van jongeren in vrijheidsbeneming en hun belangenbehartigers

 

Op 15 en 16 juli 2021 besprak België met het VN-Comité tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing de geboekte vooruitgang sinds 2013 en de nog te leveren inspanningen. Op 30 juli 2021 publiceerde het VN-Comité zijn slotopmerkingen.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Verbod op naaktfouilles bij minderjarigen

We vragen een verbod op naakt fouilleren van minderjarigen bij administratieve of bestuurlijke aanhoudingen. Bij gerechtelijke aanhoudingen willen we dat een procureur des konings schriftelijk toestemming geeft, en pas na een individuele risico-inschatting.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.