Kinderen beschermen in onlineverkeer is even vanzelfsprekend als in wegverkeer

Advies

Elke dag zitten we er middenin. We staan ermee op en gaan ermee slapen. Jong en oud spenderen een flink stuk van hun tijd online. Kinderen en jongeren hebben nooit anders gekend. Voor hen is het perfect normaal om online mensen te leren kennen, informatie op te pikken en dingen te regelen, om gelijkgestemden te ontmoeten en ontspanning en amusement te zoeken. Zij vinden het volstrekt normaal om zich te uiten in de digitale wereld, gelokaliseerd, en met een profiel waar mensen hen aanspreken.

Een parallelle wereld met kansen én schaduwkanten

Sociale media bieden kinderen en jongeren magnifieke kansen. Ze krijgen oneindige mogelijkheden om zich te informeren en om hun mening te laten horen over wat ze echt belangrijk vinden. Ze kunnen er zoveel uit leren, een community zoeken of opbouwen waarin ze helemaal zichzelf kunnen zijn of steun kunnen vinden. Ze kunnen zelf op zoek gaan naar hulp of advies als ze geconfronteerd worden met moeilijkheden en niet kunnen rekenen op de volwassenen in hun omgeving, of als ze zelf oplossingen willen vinden. Ze kunnen hun horizon uitbreiden en uitreiken naar anderen. Maar er zitten ook risico’s aan het vrije verkeer online.

Dat er soms ongelukken gebeuren op de weg, is geen reden om niet meer buiten te komen. Nee, we denken samen na hoe we verplaatsingen veiliger kunnen maken. Zeker voor kinderen die door hun kwetsbare positie de zwakke weggebruiker zijn. Dat geldt ook voor verkeer online. Die parallelle wereld evolueert enorm snel, overheerst ons in allerlei domeinen en er is geen ontsnappen aan. Misschien kijken we over twintig jaar verwonderd terug op hoe we ermee omgingen. Misschien brengt voortschrijdend inzicht ons tot meer preventie, regels, afspraken en actief optreden.

Bezorgd aan

Dit standpunt werd op 5 september 2023 bezorgd aan alle Vlaamse Volksvertegenwoordigers, aan de Vlaamse minister van Jeugd en Media, aan de Vlaamse minister van Onderwijs en aan de leden van de Federale Commissies Justitie en Economie 

Contactpersoon

Recente adviezen

Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Verbod op naaktfouilles bij minderjarigen

We vragen een verbod op naakt fouilleren van minderjarigen bij administratieve of bestuurlijke aanhoudingen. Bij gerechtelijke aanhoudingen willen we dat een procureur des konings schriftelijk toestemming geeft, en pas na een individuele risico-inschatting.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.