Dringend oplossingen nodig voor niet-begeleide minderjarigen

Standpunt

Het Kinderrechtencommissariaat blijft elke dag verontrustende signalen  krijgen over het tekort aan opvangplaatsen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die internationale bescherming willen vragen in ons land. We gingen ook ter plaatse kijken. Omdat het opvangnetwerk vol zit, kan enkel een beperkt aantal mensen een asielaanvraag indienen en een opvangplaats toegewezen krijgen. Het gaat niet alleen om alleenstaande mannen, maar ook reeds om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De verschillende vormen van selectie binnen de kwetsbare groep van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, verontrust ons enorm.

Binnen het opvangnetwerk van NBMV wordt het aantal beschikbare plaatsen steeds kleiner. Er is de grote vrees dat het doorheen december steeds moeilijker wordt om NBMV een (aangepaste) plaats aan te bieden. We blijven herhalen dat er dringend oplossingen nodig zijn. Het recht op opvang voor heel wat minderjarige asielzoekers is onvoldoende gegarandeerd. Wie asiel wil aanvragen en opvang vraagt, moet die ook kunnen krijgen. Maak dringend werk van noodopvang voor alle niet-begeleide en begeleide asielzoekers zodat er niemand meer op straat slaapt. Maak een einde aan de extra kwetsbaarheidscriteria binnen de kwetsbare groep van niet-begeleide minderjarigen. Voorzie in gepaste opvang voor alle minderjarigen. Op lange termijn vragen we structurele opvangplaatsen die rekening houden met de noden van de verschillende groepen asielzoekers om het herhaaldelijk voorkomen van deze crisissen een halt toe te roepen.

Bezorgd

Dit standpunt werd bezorgd aan staatssecretaris Mahdi.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Julie

Julie Ryngaert

Coördinerend adviseur en beleidsadviseur Asiel en migratie, diversiteit, identiteit en afstamming, sport en vrije tijd, kinderrechten internationaal

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.