Een andere kijk op zorgtekort in jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg

Advies

Welke mechanismen dragen er vandaag toe bij dat de jeugdzorg dichtslibt? Het Kinderrechtencommissariaat bracht in 2010 experts uit verschillende werkterreinen en disciplines samen om een visie te ontwikkelen. Het waarderend onderzoek leidde tot vier cruciale positieve kernideeën rond jeugdhulp:

  • Ontmoeting: succeservaringen ontstaan waar hulpverlener en de leefwereld van het kind elkaar met open vizier tegemoet treden voor echte ontmoeting.
  • Achter het hoekje kijken: gepaste zorg is iets anders dan kiezen uit een lijstje van standaardoplossingen en protocollen die je als hulpverlener in je winkel hebt.
  • Creatieve actie : succeservaringen gaan verder dan symptoombestrijding. Daarvoor is een basishouding nodig van gelijkwaardigheid en van respect voor elkaars expertise.
  • Partnership: succeservaringen komen er pas als elke hulpverlener zijn verantwoordelijkheid, zijn rol in het proces opneemt en als ook ouders en kinderen hun rol en verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Elkaar kunnen interpelleren, afspraken maken over wie wat doet, dat is de sleutel tot succes.

Het beleid kan optimaal ondersteunen door een brede jeugdhulpverlening aan te beiden, door meer transparant en communicatief te zijn met een sterkere focus op de minderjarige cliënt en door structurele netwerking, reflectie en verdieping te stimuleren.

Dit advies laat zich niet op dezelfde manier lezen als een rapport dat uitgaat van de analyse van het probleem. We nodigen u uit om het te lezen als een situering van trends en van evoluties waar praktijkmensen voor pleiten. Het beleid vragen we in te spelen op de positieve ontwikkeling en de dynamiek die in de praktijk aanwezig zijn en de voorwaarden te creëren waardoor de praktijk zich verder krachtig kan ontwikkelen.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de ad hoc commissie Jeugdzorg van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
op 03/03/2011 als Parl.St. Vl. Parl., 2010-2011, nr. 872/13

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.