Familierechtbank

Advies

Het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué Général de la Communauté française aux Droits de l’Enfant (DGDE) gaven advies over dit omvangrijke wetsvoorstel van de familierechtbank. Onze visie op de belangen van minderjarigen in rechtsprocedures kwam uitgebreid aan bod in het beleidsdossier ‘Recht op Recht. Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen’. Een van de pijlers is de vraag om het spreekrecht te versterken. Verder staan deze aanbevelingen centraal:

  • Bemiddeling moet alle kansen krijgen. Door kennismaking met bemiddeling verplicht te maken, krijgen alle ouders de kans om hun conflict buiten de rechtbank te regelen.
  • Minderjarigen verdienen gespecialiseerde rechters.
  • Minderjarigen verdienen gespecialiseerde verdedigers die ze ondersteunt, adviseert en hun wil verwoordt.
  • Effectieve rechtsbescherming van minderjarigen begint met een toegankelijk en adequaat aanbod van informatie en advies.
  • Een eigen rechtsingang voor minderjarigen is nodig als sluitstuk van rechtsbescherming.

Bezorgd

Dit advies werd bezorgd aan de leden van Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.