Geen financiële belasting reorganisatie ouderschap

Advies

Als een huis gemeenschappelijk eigendom is en verdeeld wordt, is er een belasting verschuldigd: het verdelingsrecht. Bij een scheiding gebeurt het vaak dat het gemeenschappelijk huis verdeeld wordt. Een van de scheidende partners wordt juridisch eigenaar, betaalt daarvoor aan de andere en betaalt de hypothecaire lening verder alleen af. In die beslissing speelt de bezorgdheid voor de kinderen vaak een belangrijke rol: kinderen vinden in de gezinswoning hun vertrouwd levenskader.

Er lag een ontwerp van decreet klaar met een crisismaatregel die de verdelingstaks verhoogt van 1 naar 2%. Dat maakt een verdeling van de gezinswoning voor scheidende ouders een stuk duurder.


Volgens het Kinderrechtencommissariaat druist de maatregel in tegen het belang van ondersteuning van ouders en kinderen in het scheidingstraject. Een verhoging van het verdelingsrecht is een gezinsonvriendelijke maatregel. Vanuit het belang van de kinderen vragen we om kosten en drempels bij scheiding en reorganisatie van ouderschap zo laag mogelijk te houden en om te overwegen om de kosten bij de verdeling van de gezinswoning bij een scheiding gewoon af te schaffen, ongeacht de samenlevingsvorm (huwelijk, wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen) van de ouders.

Bezorgd

Bezorgd aan de leden van de Commissie voor Algemeen beleid, Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
op 26 juni 2012 als Parl. St. Vl. Parl., 2011-2012, nr. 1529/14

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.