Gewoon complex: jongeren met complexe problematieken aan het woord

Dossier

Agressie, gedragsproblemen, crisis, ADHD, ASS, isolatie, medicatie, politie, jeugdrechter, psychiatrie, time-out, carrousel van voorzieningen, gesloten instelling: het zijn allemaal woorden die vaak vallen bij ‘jongeren met complexe problematieken’. Laat ze over zichzelf vertellen of hoor een ouder een beeld van hun kind schetsen, en je hoort dezelfde woorden. Maar vooral zoveel andere: welke toekomst ze voor zichzelf dromen, wat ze graag doen in hun vrije tijd, welke mensen ze een warm hart toedragen en voor wie ze graag zorgen. Het zijn gewone jongens en meisjes met complexe problematieken.

In ‘Gewoon complex’ laten we jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals aan het woord. Het dossier combineert de analyses van professionals - wat zijn de grootste struikelblokken in de hulpverlening voor kinderen en jongeren met complexe problematieken, en hoe kunnen die vermeden worden? – met de ervaringen van de jongeren en de ouders.

Hoe omschrijven jongeren en ouders hun problemen? Hoe kijken zij naar zichzelf? Wat hebben ze nodig? En waar zien zij oplossingen?

We sluiten het dossier af met ideeën voor verbetering van de jongeren, ouders en professionals en beleidssuggesties van het Kinderrechtencommissariaat.

Beleidssuggesties

 • Zorg voor een ‘thuis’ die blijft vasthouden.
 • Laat jongeren en ouders meedenken over het zorgtraject en denk dan ambitieuzer dan alleen maar aan een zitje aan de overlegtafel.
 • Blijf lichtpunten zien en stap mee in toekomstwensen van jongeren.
 • Erken de beperkingen van de diagnostiek.
 • Kies voor variatie in de oplossingen op maat van de jongere. 
 • Bouw aan gezamenlijke zorg rond de jongere.
 • Blijf inzetten op zorgnetwerken en hindernissen wegwerken. 
 • Informeer alle betrokkenen beter op alle vlakken.
 • Maak van een crisis geen breekpunt.
 • Blijf zoeken naar alternatieven voor time-out, afzondering en isolatie.
 • Zorg dat elke jongere een trajectbegeleider krijgt.
 • Help de jongeren (preventief) constructief-positief op koers te houden.
 • Besteed meer aandacht aan onderwijs en vrije tijd.
 • Laat jongeren niet zomaar los na 18 jaar.

>> Het dossier 'Gewoon complex' downloaden

Herbekijk de Webinar

Het Kinderrechtencommissariaat organiseerde op 5 februari 2021 de Webinar ‘Gewoon complex’. Jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals aan het woord.

>> Herbekijk de Webinar 'Gewoon complex'

Luister naar de podcast 'Gewoon complex'

In de podcast 'Gewoon complex' praten Joris Hessels en Dominique Van Malder met twee jongeren met complexe problematieken. De jongeren wilden heel graag hun levensverhaal delen. Het zijn ontroerende, heel oprechte en kwetsbare gesprekken. 

Verschenen over het dossier

Sociaal.net schreef een mooi artikel over ons dossier 'Gewoon complex': ‘Jongeren met een complexe problematiek moeten te lang wachten op de juiste hulp’

Bezorgd

We bezorgden het dossier in februari 2021 aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Beschermen van kinderen gaat boven straffen van ouders

Kinderen moeten in sommige situaties absoluut beschermd worden tegen beslissingen die ouders nemen, of net niet nemen. Toch zijn we tegen het wetsvoorstel dat de automatische tijdelijke schorsing van het ouderlijk gezag oplegt aan een ouder die verdacht wordt van de …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.