Jaarverslag 2017-2018: hoe rekbaar is het kind?

Advies

In de week van Internationale Kinderrechtendag stelde de kinderrechtencommissaris zijn jaarverslag voor. Meer dan 1.200 mensen namen contact op met het Kinderrechtencommissariaat. Vooral opvoedingsverantwoordelijken of familieleden (56%) die een vastgelopen situatie van een minderjarige voorleggen. Ook bezorgde professionelen (25%) vooral uit onderwijs, welzijn en migratie weten het Kinderrechtencommissariaat te vinden. Tot slot kloppen kinderen en jongeren (9%) zelf aan bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. De jongsten zijn 7 jaar.
Meldingen over problemen op school spannen de kroon (31%). Ze gaan vooral over sancties en geweld. Dan volgen meldingen over problemen thuis (27%), vaak in vechtscheidingen. Op de derde plaats komen problemen in hulp aan minderjarigen (22%). Daarna volgen kinderen op de vlucht (7%) en contacten met justitie en politie (5%).
‘Hoe rekbaar is het kind?’ is de rode draad in het nieuwe jaarverslag.

Bezorgd

We bezorgden ons jaarverslag 2017-2018 aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Op 7 februari 2019 stelden we ons jaarverslag voor in de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.