Jaarverslag 2019-2020: Laat kinderrechten nooit meer in lockdown gaan

Advies

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt aandacht voor de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren en op hun rechten. De conclusie: Laat kinderrechten nooit meer in lockdown gaan. De neveneffecten zijn onverantwoord groot en kunnen nog heel lang doorwerken. Veel kinderen en jongeren zijn meer dan anders geconfronteerd met geweld en stress, liepen schoolachterstand op, zetten stappen achteruit in hun ontwikkeling door de begeleiding of de steun die ze moesten missen met hun beperking of mentale kwetsbaarheid.

Van september 2019 tot augustus 2020 namen meer dan 1.100 mensen contact op met het Kinderrechtencommissariaat. Vooral opvoedingsverantwoordelijken of familieleden (59%) die een vastgelopen situatie van een minderjarige voorleggen. Ook bezorgde professionelen (23%) uit onderwijs, welzijn, gezondheidszorg en migratie weten het Kinderrechtencommissariaat te vinden. Tot slot kloppen kinderen en jongeren (8%) zelf aan bij de Klachtenlijn. De meeste van die minderjarigen zijn 14, 16, 17 of 18 jaar.

Meldingen over problemen op school spannen de kroon (31%). Dan volgen meldingen over problemen thuis (27%), vaak in scheidingen. Op de derde plaats komen problemen in hulp aan minderjarigen (22%). Daarna volgen kinderen op de vlucht (5%) en contacten met justitie en politie (4%). In de voorstelling van het jaarverslag focust kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens op de rechten van kinderen en jongeren in coronatijd.

Bezorgd

Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens stelde op 18 november 2020 online haar jaarverslag 2019-2020 voor. Het jaarverslag werd op 16 november 2020 bezorgd aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Op 7 januari 2021 stelde de kinderrechtencommissaris haar jaarverslag voor in de Commissie voor Onderwijs: haar presentatie, herbekijk de hoorzitting.

Op 20 januari 2021 stelde de kinderrechtencommissaris haar jaarverslag voor in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: haar presentatie. Deze hoorzitting kan je herbekijken via de livestream van het Vlaams Parlement.

Op 29 april 2021 stelt de kinderrechtencommissaris haar jaarverslag voor in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement. Volg live via: https://youtu.be/I8SvwfjG-2w

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.