Kinderen uit terroristische conflictzones moeten kunnen rekenen op hulp

Standpunt

De kinderrechtencommissaris staat achter de oproep van Unicef en kinderrechtenorganisaties ter plaatse om Belgische kinderen van (voormalige) IS-vrouwen veilig begeleid terug naar België te halen. Deze kinderen zijn slachtoffer en geen dader. Ze zijn al meermaals in hun rechten geschonden: in hun recht op zorg, hun recht op een veilige omgeving, hun recht op onderwijs. We moeten ervoor zorgen dat we hen helpen.

‘Helpen’ houdt in essentie twee zaken in:

  1. Alle mogelijke inspanningen leveren om Belgische minderjarigen en ter plaatse geboren kinderen met een Belgische vader of moeder maar van wie de Belgische nationaliteit nog niet officieel vaststaat uit conflictzones te repatriëren, waar nodig en mogelijk in samenwerking met internationale organisaties (VN, Unicef, Rode Kruis, …).
  2. Alle inspanningen leveren om die kinderen en jongeren te re-integreren in de Belgische samenleving, met alle professionele hulp die daarvoor nodig is.


Onze Franstalige collega de Délégué Général de la Communauté française aux Droits de l’Enfant Bernard De Vos brengt een gelijkaardig standpunt net als de Nederlandse Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.
De Kinderombudsmannen van Baskenland, Catalonië, Cyprus, Ierland, Luxemburg, Noord-Ierland en Polen ondersteunen de standpunten van de drie Kinderombudsmannen.

Bezorgd

We bezorgden dit standpunt aan de Vlaams volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.