Leerlingenparticipatie

Advies

Participatie op school is veel meer dan enkel en recht van de leerling. Het bevordert het welbevinden op school en zou leerlingen toleranter en democratischer maken. Jezelf betrokken en gerespecteerd voelen, zet aan tot anderen respecteren. Authentieke participatie is zowel kwestie van acties als van attitudes.

Leerlingenraden zijn voor het Kinderrechtencommissariaat slechts één vorm van inspraak. Het kan zelfs een vorm van nep-inspraak zijn indien de juiste attitude in de school ontbreekt. Bovendien begrijpt het Kinderrechtencommissariaat niet waarom dierenvel tot het secundair onderwijs beperkt zou moeten blijven.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
op 03/03/1999 als Parl.St. Vl.parl., 1998-1999, nr. 1277/2

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.