Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Knelpuntnota

Het Kinderrechtencommissariaat krijgt al vele jaren klachten over het leerlingenvervoer in het Buitengewoon Onderwijs. De problematiek is zeer complex en heeft niet enkel met het vervoer op zich te maken. Zo volgen nog te weinig kinderen inclusief onderwijs. Is er amper naschoolse en voorschoolse opvang voor kinderen in het Buitengewoon Onderwijs. Hoe complex ook er zijn op korte termijn maatregelen mogelijk die de dagelijkse situatie en het welbevinden van deze schoolgaande kinderen kunnen verbeteren.

Het Kinderrechtencommissariaat doet voorstellen.

Vanuit de positieve insteek om samen ‘bus te maken’ is er bijkomend denkwerk nodig over hoe het recht op leerlingenvervoer op lange termijn volwaardig vorm kan krijgen. Dat vraagt een brede aanpak met intense samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen.
Er loopt vanuit de administratie momenteel een studie die in april/mei 2014 opgeleverd wordt.
Op korte termijn zijn er maatregelen mogelijk zodat de dagelijkse situatie en het welbevinden van deze schoolgaande kinderen verbetert. Zo kan de communicatie tussen begeleiders, school en ouders beter gestroomlijnd worden. Ook regels en afspraken over het bus-gebeuren kunnen participatief herbekeken worden op korte termijn.

Bezorgd

Op 23 oktober 2013 organiseerde het Kinderrechtencommissariaat samen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een kinderrechtenlunch (Krunch) om de problematiek te duiden. Samen met de belanghebbenden van De Lijn, de Onderwijskoepels, de Administratie Leerlingenvervoer en de kabinetten Onderwijs en Mobiliteit discussieerden we met Vlaamse Volksvertegenwoordigers over dit prangend probleem. Op 24 oktober bezorgden we de knelpuntennota aan alle Vlaamse Volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement.

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.