Minderjarigen en radicalisering: voluit kiezen voor mensenrechtenperspectief

Advies

In het najaar van 2014 besliste het Vlaams Parlement hoorzittingen te organiseren over gewelddadig radicalisme. De Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering nodigde het Kinderrechtencommissariaat uit om zijn advies toe te lichten tijdens de hoorzitting. 

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt om voluit te kiezen voor mensen- en kinderrechten in de aanpak en preventie van gewelddadig islamitisch radicalisme bij jongeren.
Vanuit het facultatief protocol over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten pleiten we voor het nemen van ‘alle mogelijke (juridische) maatregelen’ die deelname aan gewelddadige groeperingen tegengaan. Vanuit kinderrechtenperspectief betekent dit alle mogelijke maatregelen die de rechten van kinderen respecteren en niet schenden.

 • De overheid moet een ruime interpretatie van de anti-terrorismewet en ‘verontrustende situatie’ vermijden. Houd rekening met minderjarigheid en het kinderrechtenverdrag. Zowel tijdens het beoordelen van een terroristisch misdrijf als bij een verontrustende situatie, als tijdens de uitvoering van de sanctie of maatregel.
 • We vragen preventie die zich niet beperkt tot individuele begeleiding maar oog heeft voor een vlottere toegang tot basisvoorzieningen en bescherming tegen discriminatie.
 • We pleiten voor het ondersteunen van ouders en minderjarigen. Maak werk van ontmoeting, sociale cohesie en cultuur-sensitieve professionele ondersteuning. Ondersteun ouders en jongeren in hun strijd tegen gewelddadig islamitisch radicalisme. Geef vertrouwensvolle ruimte aan vrijwilligersinitiatieven van lotgenoten. Informeer jongeren en ouders over hun rechten.
 • We pleiten ervoor jongeren meer ruimte te geven om hun geloof te beleven en te uiten zowel in de publieke ruimte, binnen de eigen geloofsgemeenschap en op school.
 • Onderwijs kan een ondersteunende rol spelen door:
  • De kansen die de eindtermen geven te gebruiken om een genuanceerd beeld van de islamwereld te brengen, zodat moslimjongeren meer positieve identificatiemogelijkheden krijgen,
  • Leerlingen een gedegen initiatie in de eigen levensbeschouwing te geven in combinatie met levensbeschouwing overstijgende activiteiten waarin leerlingen van verschillende overtuiging elkaar ontmoeten,
  • Leerlingen uit minderheidsgroepen ook op school toe te laten te tonen wie ze zijn,
  • De centrale aanspreekpunten voor leraren en scholen rond gewelddadig radicalisme bij jongeren te laten vertrekken vanuit een pedagogische benadering, met respect voor beroepsgeheim en privacy. De aanspreekpunten zijn er om te ondersteunen en niet om aangifte te doen.

 

Bezorgd

Het advies bezorgden we op 29 januari 2015 aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en aan de bevoegde ministers.

Op 25 februari lichtte de kinderrechtencommissaris het advies toe in de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering, van het Vlaams Parlement.

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.