Opmerkingen ontwerp beleidstekst bijzondere jeugdzorg

Advies

Het Kinderrechtencommissariaat werd betrokken in de discussies over de bijzondere jeugdbijstand. De aandacht voor preventie kwam letterlijk en figuurlijk aan het eind van de discussie. De focus blijft liggen op de aanpak van problemen, eerder dan op de vereiste ingrepen om problemen te voorkomen.  De aandacht blijft ook vooral op de ‘bijzondere’ jeugdhulp, de ernstige interventies, eerder dan meer in te zetten op nulde- en eerstelijnshulp.

Wanneer het over kinderrechten ging, gaf het Kinderrechtencommissariaat volgende suggesties mee:

  • Een bevraging van kinderen en jongeren zelf is noodzakelijk om hulp op hun maat vorm te geven,
  • De minderjarige moet zelf een recht op toegang tot hulp hebben,
  • Ouders moeten ondersteund worden,
  • Een klachtprocedure moet uitgetekend worden,
  • De minderjarige moet tijdige, juiste en duidelijke informatie krijgen over de hulp,
  • Uitklaring van complexe begrippen is nodig,
  • Er moeten rechtswaarborgen komen voor MOF-jongeren,
  • De positie van de minderjarige als cliënt moet opgewaardeerd worden, niet enkel als een schakel in de gezinscontext,
  • Interventies zijn niet enkel gewenst bij schendingen van provisie- en productierechten, maar ook bij schendingen van participatierechten van minderjarigen.

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.