Oproep dringende repatriëring van alle kinderen uit kampen Syrië

Standpunt

Duizenden kinderen zitten na jaren nog steeds onwettig vast in vluchtelingenkampen in Noord-Oost-Syrië. De leefsituatie is schrijnend, maar begint nog verder te escaleren, zoals in de Ghwayran detentiecentrum in Hasaka, waar kinderen geconfronteerd werden met het toegenomen geweld in en rond de gevangenis na de aanval van half januari 2022 van de Islamitische Staat. De kinderen die in de kampen verblijven worden steeds ouder en er zijn heel wat kinderen bij die onderdaan zijn van een Europese lidstaat. Door repatriëring op zo kort mogelijke termijn hebben ze het beste perspectief op (re-)integratie in onze samenleving. Hoe langer gewacht wordt, hoe groter de kans op permanent schadelijke gevolgen voor hun ontwikkeling. Wij vragen dan ook om de kinderen zo snel mogelijk te repatriëren.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Julie

Julie Ryngaert

Coördinerend adviseur en beleidsadviseur Asiel en migratie, diversiteit, identiteit en afstamming, sport en vrije tijd, kinderrechten internationaal

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.