Opvang vluchtelingen Oekraïne

Standpunt

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne zijn volgens Unicef al meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren gevlucht uit Oekraïne. De meesten vluchtten samen met hun gezin of familie naar Polen, Hongarije, Slovakije, Moldavië en Roemenië. Maar er zijn ook kinderen zonder begeleiding op de vlucht. Ook in België kwamen gezinnen, families en niet-begeleide minderjarigen aan.

Veel vluchtelingen zijn minderjarig en we maken ons zorgen over de situatie van die kwetsbare groep. We vragen aandacht voor hun recht op:

  • goed geregeld onthaal en registratie bij aankomst in België
  • kwaliteitsvolle opvang in België
  • psychologische begeleiding als ze die nodig hebben
  • onderwijs
  • ontspannende activiteiten
  • bescherming tegen elke vorm van geweld, misbruik en uitbuiting

Vooral niet-begeleide minderjarige vluchtelingen verdienen extra aandacht omdat ze nog kwetsbaarder zijn voor misbruik of geweld. Het gaat om kinderen die zonder begeleiding de grens overstaken, omdat ze alleen vertrokken of omdat ze onderweg hun familie verloren. Het gaat ook om minderjarigen uit de residentiële jeugdhulp in Oekraïne die geëvacueerd moesten worden door de oorlog.

Voor die groep is er zo snel mogelijk nog meer nodig:

  • Ze moeten een wettelijke voogd krijgen en het Oekraïense consulaat in België moet informatie krijgen over hun verblijfplaats en situatie.
  • Ze moeten opgevangen worden door de jeugdhulp in België, waaronder pleegzorg. Broers en zussen moeten samen opgevangen worden en er moet zo snel mogelijk contact gelegd worden met ouders of familie in Oekraïne.
  • We moeten alles in het werk stellen om die kinderen te herenigen met hun familie.

Bezorgd

Dit advies werd bezorgd aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers, de volksvertegenwoordigers van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken en de betrokken ministers.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.