Vaccinatie 5-11-jarigen

Standpunt

Welk corona-vaccinatiebeleid voor kinderen de overheid moet aannemen, is een kwestie is die veel ouders de afgelopen weken heeft beroerd. Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Dat vaccinatie wordt aangeboden voor kinderen en op vrijwillige basis, is niet in strijd met het recht van het kind op gezondheid. Ouders kunnen maar een weloverwogen beslissing nemen om hun kind al dan niet te laten vaccineren indien ze beschikken over voldoende informatie. We vragen aan de overheid om al de informatie voor ouders op een toegankelijke, heldere manier te ontsluiten. Informeer ouders waar ze terecht kunnen met medische vragen.

Ook kinderen hebben recht op informatie op hun maat. Informeren is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen praten over wat zij belangrijk vinden. We wijzen erop dat kinderen niet mogen uitgesloten worden op basis van hun vaccinatiestatus. En tot slot vragen we om een kindvriendelijke aanpak en omgeving als kinderen gevaccineerd worden.

Contactpersoon

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.