Corona: zet recht op leren, ontwikkelen en welzijn centraal

Standpunt

We verzoeken de regering om in de vijfde golf het recht van kinderen op leren, ontwikkelen en welzijn centraal te stellen.

Behalve op de ziekenhuizen weegt de vijfde coronagolf ook zwaar op scholen, CLB’s en de eerstelijnszorg. Ook kinderen en hun ouders ervaren wat veel stress. Met heel wat leerlingen die moeten thuisblijven, volledige klasgroepen in quarantaine of grote uitval van leerkrachten staan veel scholen voor een grote uitdaging. CLB’s houden steeds minder tijd over voor hun kerntaken. We vrezen dat door deze situatie de onderwijskloof ook nu weer zal toenemen. Het Kinderrechtencommissariaat herhaalt zijn pleidooi om scholen maximaal open te houden én om leerlingen die thuiszitten maximaal aan boord te houden via afstandsonderwijs. Coronamaatregelen moeten proportioneel zijn en de regering moet de belangen van kinderen en jongeren, die nog in volle ontwikkeling zijn, als een eerste overweging mee in de weegschaal leggen.

Bezorgd

Dit standpunt werd bezorgd aan de bevoegde ministers.

Contactpersoon

Recente adviezen

Standpunt
-

Vaccinatie 5-11-jarigen

Bied gerust vaccins aan voor kinderen. Maar laat ouders wel beslissen op basis van toegankelijke, heldere informatie. En sluit kinderen niet uit op basis van hun vaccinatiestatus.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.