Recht op spel en vrije tijd onder druk door corona

Standpunt

Uit de resultaten van onze enquête in mei blijkt dat voor kinderen en jongeren het recht op sociaal contact met anderen en het recht op spel en ontspanning cruciaal is. Het vormt een grote beschermende factor voor hun welbevinden. Het recht op spel, vrije tijd en ontspanning zoals het  in het kinderrechtenverdrag staat, staat opnieuw onder druk.

Het Kinderrechtencommissariaat krijgt meerdere signalen dat Vlaamse steden en gemeenten vrijetijdsactiviteiten ook voor kinderen jonger dan 12 jaar stopzetten of sluiten. Het gaat zowel over binnen- als buitenactiviteiten. Deze coronamaatregelen zijn strenger dan de maatregelen op Federaal en Vlaams niveau. Ouders en kinderen klagen dat verschil aan en begrijpen het niet.  We vragen lokale besturen waakzaam te zijn en niet te snel vanuit een beschermingsreflex over te gaan tot een volledig verbod op vrijetijdsactiviteiten voor min 12-jarigen. We vragen om kinderen zoveel als mogelijk toegang te geven tot spel, speelruimte, vrijetijdsaanbod en sport en om de creativiteit aan te spreken om het op een andere manier te organiseren.

Bezorgd

We bezorgden dit standpunt op 2 december 2020 aan de bevoegde ministers en Vlaamse volskvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 2020-2021: 'Het wachten moe'

Het jaarverslag 2020-2021 van het Kinderrechtencommissariaat focust op wachten. Op gepaste hulp of onderwijs, op een beslissing in een procedure. Door corona moesten jongeren vaak nog langer wachten. 
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.