Verbod op naaktfouilles bij minderjarigen

Advies

In de Kamer ligt een wetsvoorstel voor over naaktfouilles: het Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het invoeren van een registratie- en motiveringsplicht bij zogenaamde naaktfouilles van 22 april 2021. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt al langer strakkere regels voor (naakt)fouilles.

We zijn blij dat het wetsvoorstel bepaalt in welke omstandigheden de politie naaktfouilles mag uitvoeren en hoe ze die moet doen. Dat zou een stap vooruit zijn.

Het wetsvoorstel zwijgt echter in alle talen over minderjarigen. Nochtans moet België volgens zijn internationale verplichtingen in een kindspecifieke aanpak voorzien. 

Het Federale Instituut voor de Mensenrechten (FIRM) en het Comité P voor de politiediensten vroegen in april 2022 aan het Kinderrechtencommissariaat advies naar aanleiding van dit wetsvoorstel. In oktober 2022 bezorgden we het integrale advies ook aan de Commissie voor Binnenlandse zaken zelf, waar het wetsvoorstel verder wordt behandeld.

Positief in het voorstel vinden wij de risicoanalyse die moet gebeuren voor de politie overgaat tot (naakt)fouilleren, en het verplicht registreren van elke naaktfouille met de motivatie waarom ze nodig was.

Dit volstaat voor het Kinderrechtencommissariaat echter niet. Wij vragen een verbod op naakt fouilleren van minderjarigen bij administratieve of bestuurlijke aanhoudingen. Bij gerechtelijke aanhoudingen willen we dat een procureur des konings steeds schriftelijk toestemming geeft, en pas na een individuele risico-inschatting. De naaktfouille moet in verhouding zijn tot de feiten, noodzakelijk zijn en uitgevoerd worden met respect voor de waardigheid van het kind. We vragen dat de toepassing van de risico-inschatting en de registratie systematisch gecontroleerd wordt.

Bezorgd

We bezorgden dit advies aan de leden van de Commissie Binnenlandse zaken van de Kamer.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Beschermen van kinderen gaat boven straffen van ouders

Kinderen moeten in sommige situaties absoluut beschermd worden tegen beslissingen die ouders nemen, of net niet nemen. Toch zijn we tegen het wetsvoorstel dat de automatische tijdelijke schorsing van het ouderlijk gezag oplegt aan een ouder die verdacht wordt van de …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.