Klimaatmars: de klimaatcrisis is een kinderrechtencrisis

Leefmilieu en klimaat

Het Kinderrechtencommissariaat was aanwezig op de klimaatmars van 3 december 2023. Samen met ouders, grootouders, kinderen en jongeren vragen we een degelijk rechtvaardig klimaatbeleid wereldwijd. Kinderrechten staan wereldwijd onder druk door de directe gevolgen van de klimaatopwarming. Kinderen in bepaalde werelddelen ondervinden het nu elke dag. Vlaamse kinderen zien de impact ervan op hun toekomst en op toekomstige generaties kinderen. Sommige kinderen hebben klimaatstress. Het is belangrijk dat naast wereldleiders ook kinderen gehoord worden.

Nieuws

Leefmilieu en klimaat
Armoede en sociaal beleid
Kinderrechten

Rechtvaardige transitie en mensenrechten

Klimaat en milieu zijn kinderrechtenkwesties en mensenrechtenkwesties. Daarom werkten we samen met het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia), het Federaal Migratiecentrum (Myria) en de Délégué général aux droits de l'enfant (DGDE) aan een advies over de rechtvaardige transitie.
Lees meer Lees meer
Leefmilieu en klimaat

Klimaatcrisis vanuit kinderrechtenperspectief

Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de klimaatveranderingen, maar zullen er in hun leven wel het meest onder lijden. We vragen overheden om de bezorgdheden van kinderen serieus te nemen. Kinderen en jongeren zijn niet alleen lichamelijk kwetsbaarder voor extreme condities, ze worden ook niet democratisch vertegenwoordigd. Daarom is het belangrijk hun stem op andere manieren aan bod te laten komen in het debat en beleid.
Lees meer Lees meer
Leefmilieu en klimaat

De klimaatcrisis is een kinderrechtencrisis

Klimaatveranderingen leiden tot kinderrechtenschendingen. Kinderen en jongeren dragen hier geen verantwoordelijkheid, wel de gevolgen. Wij vragen de overheid om de bezorgdheden van kinderen en jongeren ernstig te nemen.
Lees meer Lees meer