Leren uit het onthaal van Oekraïners op de vlucht

Asiel en migratie

Het FIRM, Myria, Unia, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l’enfant hebben vastgesteld dat het onthaal van Oekraïners op de vlucht heeft geleid tot vooruitgang bij de toegang tot bepaalde rechten en diensten: recht op opvang, recht op huisvesting, toegang tot werkgelegenheid, toegang tot basisbankdiensten, enz.    

Deze uitzonderlijke maatregelen en goede praktijken kunnen worden geconsolideerd om dezelfde steun te bieden aan andere categorieën mensen die deze nodig hebben.   

Samen deden zij een tiental aanbevelingen aan de federale en regionale overheden, maar ook aan particuliere actoren zoals bedrijven en banken, opdat de meest kwetsbare mensen de nodige steun zouden kunnen krijgen.