Leren uit het onthaal van Oekraïners op de vlucht

Asiel en migratie

Het FIRM, Myria, Unia, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l’enfant hebben vastgesteld dat het onthaal van Oekraïners op de vlucht heeft geleid tot vooruitgang bij de toegang tot bepaalde rechten en diensten: recht op opvang, recht op huisvesting, toegang tot werkgelegenheid, toegang tot basisbankdiensten, enz.    

Deze uitzonderlijke maatregelen en goede praktijken kunnen worden geconsolideerd om dezelfde steun te bieden aan andere categorieën mensen die deze nodig hebben.   

Samen deden zij een tiental aanbevelingen aan de federale en regionale overheden, maar ook aan particuliere actoren zoals bedrijven en banken, opdat de meest kwetsbare mensen de nodige steun zouden kunnen krijgen.  

Nieuws

Asiel en migratie

Alle asielzoekers hebben recht op opvang

Het Kinderrechtencommissariaat steunt de vraag van zeven andere mensenrechteninstellingen om voor elke asielzoeker opvang te voorzien. Minderjarigen hebben vandaag nog toegang tot de opvang, maar de vrees leeft dat de komende periode ook opnieuw gezinnen, kinderen en alleenstaande jonge mannen op straat zullen staan.
Lees meer Lees meer
Asiel en migratie

Queeste voor kinderrechten in de opera Kruistocht

Kruistocht is een hedendaagse familie-opera van Johan De Smet en Frederik Neyrinck die inzoomt op kinderslavernij en migratie door kinderen. Meer dan vijftig kinderen vullen het podium en gaan op queeste voor kinderrechten. In de programmabrochure van Opera Ballet Vlaanderen schrijft Caroline Vrijens: ’Ik kijk erg uit naar deze voorstelling die de stem vertolkt van kinderen en jongeren op de vlucht. Kinderrechten gelden onverkort voor hen. En toch zien we dat hun recht op opvang en ondersteuning nog elke dag geschonden wordt. Ze ervaren heel wat drempels. Dat is onaanvaardbaar voor een land als België: kinderen op de vlucht zijn in de eerste plaats kinderen.’
Lees meer Lees meer