Leven op een schoolinternaat in Vlaanderen. Hoe beleven jongeren dit zelf?

Onderwijs
Jeugdhulp

Internaten zijn voor de jongeren een tweede – en soms zelfs een eerste – thuis. Het is een plek waar kinderrechten elke dag opnieuw concreet vorm krijgen.
Hoe ervaren jongeren het leven op internaat? Voelen ze zich er veilig en hoe is hun band met opvoeders? Is er genoeg privacy? Kunnen ze zelf keuzes maken en mogen ze meepraten over hoe hun leefomgeving vorm krijgt?

Image
Cover Rapport internaten

In het rapport 'Leven op een schoolinternaat in Vlaanderen. Hoe beleven jongeren dit zelf?' laten we de jongeren zelf aan het woord. 14- tot 18-jarigen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs delen hun wensen, verzuchtingen en frustraties. 

Internaten doen op veel vlakken al heel wat opdat de jongeren er zich thuis zouden voelen en er zich kunnen ontplooien. Er zijn grote verschillen tussen internaten. Afhankelijk van internaat of van opvoeder, zijn er nog verschillende werkpunten om de jongeren op het internaat beter tot hun recht te laten komen. De aanbevelingen in het rapport zijn hier alvast een warme oproep toe.

Nieuws

Onderwijs
Welzijn en gezondheid

Pyjamadag

De kinderrechtencommissaris steekt alle kinderen en jongeren die door ziekte niet naar school kunnen, een hart onder de riem op pyjamadag.
Lees meer Lees meer
Onderwijs

Recht op onderwijs: voor elk kind een plek

We vragen aan het beleid om het recht op onderwijs te garanderen voor elk kind. Dus ook als het kind een plek in het buitengewoon onderwijs nodig heeft. We vragen ook aan het beleid om inspanningen te blijven leveren naar inclusie. Inclusie waarbij scholen genoeg ondersteund worden zodat elke leerling zich goed kan voelen op school en kan leren, spelen, vrienden maken... Thuiszitten als je naar school wil gaan is geen oplossing. De Vlaamse overheid moet dat probleem dringend aanpakken. De druk op kinderen en hun ouders, is vaak groot.
Lees meer Lees meer