Opvangcrisis: Kinderen en gezinnen horen niet op straat te slapen

Asiel en migratie

Sinds 11 oktober 2022 staan er minderjarige asielzoekers en gezinnen op straat omdat ze niet langer op opvang vanuit de overheid kunnen rekenen. 

Nochtans hebben kinderen die de status van vluchteling aanvroegen recht op bijzondere bescherming.

Het middenveld en heel wat burgers zoeken dag in dag uit naar oplossingen voor deze minderjarigen en gezinnen.

Ook minister Nicole de Moor, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie laat ons weten dat ze samen met de volledige regering en Fedasil er alles aan doet om oplossingen te vinden.

Het Kinderrechtencommissariaat vroeg in een standpunt van 8 december 2021 al om dringend oplossingen uit te werken.

Geen enkel kind hoort op straat te slapen. Hun extra kwetsbaarheid vraagt dringend om extra maatregelen.

Het standpunt van het Kinderrechtencommissariaat van 8 december 2021:

Nieuws

Asiel en migratie

Alle asielzoekers hebben recht op opvang

Het Kinderrechtencommissariaat steunt de vraag van zeven andere mensenrechteninstellingen om voor elke asielzoeker opvang te voorzien. Minderjarigen hebben vandaag nog toegang tot de opvang, maar de vrees leeft dat de komende periode ook opnieuw gezinnen, kinderen en alleenstaande jonge mannen op straat zullen staan.
Lees meer Lees meer
Asiel en migratie

Queeste voor kinderrechten in de opera Kruistocht

Kruistocht is een hedendaagse familie-opera van Johan De Smet en Frederik Neyrinck die inzoomt op kinderslavernij en migratie door kinderen. Meer dan vijftig kinderen vullen het podium en gaan op queeste voor kinderrechten. In de programmabrochure van Opera Ballet Vlaanderen schrijft Caroline Vrijens: ’Ik kijk erg uit naar deze voorstelling die de stem vertolkt van kinderen en jongeren op de vlucht. Kinderrechten gelden onverkort voor hen. En toch zien we dat hun recht op opvang en ondersteuning nog elke dag geschonden wordt. Ze ervaren heel wat drempels. Dat is onaanvaardbaar voor een land als België: kinderen op de vlucht zijn in de eerste plaats kinderen.’
Lees meer Lees meer