Stampen voor Vrede

SOS Kinderdorpen en Ketnet organiseren ‘Stampen voor Vrede’. Hiermee willen ze kinderen een platform geven om op te komen voor de rechten van alle kinderen die leven in conflictgebieden. 

Stampen voor Vrede’ start op zaterdag 16 maart en kent zijn tussentijdse apotheose op woensdagochtend 27 maart 2024 om vijf voor 12 in de ochtend. Dan stampen Vlaamse kinderen in basisscholen simultaan op de grond. Zodat de wereld niet davert van bommen, maar van intensief gestamp op de grond.

Oorlog laat kinderen niet onberoerd

Kinderen in Vlaanderen blijven niet onberoerd bij het nieuws dat ze opvangen via internet, sociale media en radio. Ze hebben vragen of een mening over de conflicten in de wereld en wat dat betekent voor andere kinderen. En het brengt ook heftige emoties naar boven, zoals angst, boosheid of verdriet.

Kinderen komen op voor kinderrechten

Door met de voeten te stampen op de grond, kunnen ze zich uiten, weten ze zich gehoord en komen ze op voor hun rechten. 
Ze vestigen de aandacht op de verwoestende impact van gewapende conflicten op kinderen wereldwijd en roepen zo op tot actie om de veiligheid van elk kind te waarborgen, in lijn met de fundamentele kinderrechten.

Het Kinderrechtencommissariaat steunt deze actie van SOS Kinderdorpen en Ketnet om de stem van kinderen luider te laten klinken.

Educatief materiaal

Ouders en leerkrachten vinden informatie op sos-kinderdorpen.be en op Ketnet.be. Op Ketnet staat een educatief pakket staat met tips voor concrete activiteiten voor kleuters tot het zesde leerjaar van de basisschool.

Bron van dit bericht: website sos-kinderdorpen.be

Stampen voor vrede

Nieuws

Thuiszitters onder de radar

Het Kinderrechtencommissariaat bevraagt CLB's. Waarom zitten sommige leerlingen thuis en niet op de schoolbanken? Over hoeveel leerlingen gaat het en wat zijn de achterliggende factoren?
Lees meer Lees meer

Statement Bureau van de Europese Kinderombudspersonen over voortdurende massale schendingen van rechten van kinderen in Gaza

Het Bureau van de Europese Kinderombudspersonen: (1) Roept op tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren om de levens van kinderen te beschermen en de levering van essentiële hulp en levensreddende steun aan alle getroffen gebieden te garanderen. (2)
Dringt er bij de internationale gemeenschap op aan onmiddellijk actie te ondernemen om de levens te redden en de rechten van Palestijnse kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat in hun onmiddellijke behoeften wordt voorzien, op alle gebieden. (3)Roept de internationale gemeenschap en staten op om de financiering te verhogen van VN-agentschappen die levensreddende hulp en steun ter plaatse bieden, en veiligheidsgaranties bieden voor een veilige doorgang van humanitaire hulpverleners.
Lees meer Lees meer