Vaccinatie 5- tot 11-jarigen

Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Dat vaccinatie wordt aangeboden voor kinderen en op vrijwillige basis, is niet in strijd met het recht van het kind op gezondheid. Ouders kunnen maar een weloverwogen beslissing nemen om hun kind al dan niet te laten vaccineren indien ze beschikken over voldoende informatie. We vragen aan de overheid om al de informatie voor ouders op een toegankelijke, heldere manier te ontsluiten. Informeer ouders waar ze terecht kunnen met medische vragen.

Ook kinderen hebben recht op informatie op hun maat. Informeren is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen praten over wat zij belangrijk vinden. We wijzen erop dat kinderen niet mogen uitgesloten worden op basis van hun vaccinatiestatus. En tot slot vragen we om een kindvriendelijke aanpak en omgeving als kinderen gevaccineerd worden.

Nieuws

Stampen voor Vrede

SOS Kinderdorpen en Ketnet organiseren ‘Stampen voor Vrede’. Hiermee willen ze kinderen een platform geven om op te komen voor de rechten van alle andere kinderen die leven in conflictgebieden. Kinderen in Vlaanderen stampen om vijf voor twaalf in de ochtend van 27 maart 2024.
Lees meer Lees meer
Onderwijs
Welzijn en gezondheid

Pyjamadag

De kinderrechtencommissaris steekt alle kinderen en jongeren die door ziekte niet naar school kunnen, een hart onder de riem op pyjamadag.
Lees meer Lees meer