Zorgvuldig omgaan met digitale schoolplatforms ook in belang van kinderen en jongeren

Onderwijs

Er is de voorbije week heel wat om te doen geweest. Moet leerkrachten steeds bereikbaar zijn? Kunnen we slimmer omgaan met digitale schoolplatforms zoals Smartschool? Ze zijn ook voor kinderen en jongeren soms ongewild een bron van stress.

Het Kinderrechtencommissariaat krijgt meldingen over hoe scholen omgaan met Smartschool. Vragen, zorgen en klachten over hoe scholen taken en toetsen organiseren, resultaten doorgeven, reageren op afwezigheid of op overtredingen van regels. Of over hoe scholen afstandsonderwijs organiseren voor kinderen die door omstandigheden thuis zitten. Het raakt aan kinderen hun recht op privacy, hun recht op informatie en hun welzijn.

We verwelkomen het ontwerpakkoord van de minister van Onderwijs en de sociale partners over digitale communicatie. Dit schooljaar moeten scholen daarover afspraken maken. Het is een kans om kinderrechten sterker te verankeren in het beleid van elke school. Alles staat of valt ook met een schoolklimaat waarin leerlingen maximaal inspraak krijgen en geconsulteerd worden, ook over de onlinecommunicatie en de opvolgtools. Voor ons is het evident dat belangrijke afspraken hierover op school besproken worden en in het schoolreglement komen.

We zijn blij dat Smartschool vorig jaar een onafhankelijke adviesraad oprichtte. Het Kinderrechtencommissariaat maakt daar deel van uit. Voor ons staat daarin de vraag centraal hoe we technologisch nog kunnen bijsturen, hoe we het best kunnen omgaan met wat technologisch mogelijk is en wat daar in het schoolbeleid het best mee kan gebeuren om de rechten van kinderen en jongeren maximaal te garanderen.

Lees ons opiniestuk dat op 17 september verscheen in de Standaard met als titel: Slimmer omgaan met 'Slimmer omgaan met digitale schoolplatforms.'

Nieuws

Onderwijs
Welzijn en gezondheid

Pyjamadag

De kinderrechtencommissaris steekt alle kinderen en jongeren die door ziekte niet naar school kunnen, een hart onder de riem op pyjamadag.
Lees meer Lees meer
Onderwijs

Recht op onderwijs: voor elk kind een plek

We vragen aan het beleid om het recht op onderwijs te garanderen voor elk kind. Dus ook als het kind een plek in het buitengewoon onderwijs nodig heeft. We vragen ook aan het beleid om inspanningen te blijven leveren naar inclusie. Inclusie waarbij scholen genoeg ondersteund worden zodat elke leerling zich goed kan voelen op school en kan leren, spelen, vrienden maken... Thuiszitten als je naar school wil gaan is geen oplossing. De Vlaamse overheid moet dat probleem dringend aanpakken. De druk op kinderen en hun ouders, is vaak groot.
Lees meer Lees meer
Onderwijs
Jeugdhulp

Leven op een schoolinternaat in Vlaanderen. Hoe beleven jongeren dit zelf?

Internaten zijn voor de jongeren een tweede – en soms zelfs een eerste – thuis. Het is een plek waar kinderrechten elke dag opnieuw concreet vorm krijgen.
Hoe ervaren jongeren het leven op internaat? Voelen ze zich er veilig en hoe is hun band met opvoeders? Is er genoeg privacy? Kunnen ze zelf keuzes maken en mogen ze meepraten over hoe hun leefomgeving vorm krijgt?
Lees meer Lees meer