Jongeren nemen Vlaams Parlement over op Kinderrechtendag

Op 19 november 2021 gooide het Vlaams Parlement zijn deuren open voor jongeren ter gelegenheid van zijn eerste Kinderrechtendag. Meer dan 70 jongeren tussen 14 en 18 jaar gingen in 6 commissies in gesprek met 22 Vlaamse volksvertegenwoordigers. De onderwerpen op de agenda waren het klimaat, mobiliteit, gelijke kansen, onderwijs, vrije tijd en welzijn. In de voormiddag bereidden ze de resoluties voor, in de namiddag gingen de jongeren in gesprek met de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Die wilden ze vooral ideeën, vragen en zorgen meegeven. 

Grootschalige samenwerking

Dagmoderator Kristel Verbeke zat helaas in quarantaine en werd daarom vervangen door Arne Vanhaecke. Caroline Vrijens opende de dag, gevolgd door een gesprek met Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans en jongerenadviseur Benjamin Van Bunderen Robberechts. Samen pleitten ze ervoor om bij alle onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren hun stem vaker te laten klinken in het parlement. De voorzitter bedankte ook parlementslid Jeremie Vaneeckhout, die een jaar eerder het voorstel deed voor een Kinderrechtendag in het Vlaams Parlement. 

Ook de medeorganisatoren verdienen natuurlijk een bedankje: het Kenniscentrum Kinderrechten, de Kinderrechtencoalitie, de Vlaamse Scholierenkoepel, de Vlaamse Jeugdraad en 11 jongerenadviseurs. Andere organisaties die hun schouders onder deze Kinderrechtendag zetten, zijn AWEL, Bednet, Bond Beter LeefmilieuÇavariaChiroECPAT-BelgiëGRIPHomestartKind en Samenleving, KIYO, het Netwerk tegen ArmoedePlan International BelgiëUit De Marge, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking en Young FENIX.

6 commissies, 6 resoluties

Na de opening gingen de jongeren onder begeleiding van moderatoren in verschillende werkgroepen aan de slag. Ze discussieerden op basis van deelthema's en sprokkels uit de voorbereidende Zoomsessies met academische en praktijkexperten in oktober. De jongeren brachten ervaringen, ideeën, knelpunten en voorstellen samen en schreven aanbevelingen. Tegen de middag lagen 6 resoluties klaar:

In de namiddag werd de inhoud hiervan besproken in de 6 betreffende commissies. Dat gebeurde onder begeleiding van moderatoren/filosofen van onder meer de Odisee Hogeschool.

Overhandiging van de resoluties in de plenaire vergadering

Na ruim 2,5 uur van gedachtewisselingen verzamelden de jongeren en de volksvertegenwoordigers in de Koepelzaal. De besproken onderwerpen kwamen nog even aan bod en de commissievoorzitters beloofden om met de voorstellen van de jongeren aan de slag te gaan. Vlaams minister van Jeugd en coördinerend minister kinderrechten Benjamin Dalle sloot de dag af.

Door corona kon de receptie nadien helaas niet doorgaan. Maar naar wat we hoorden, viel de dag bij zowel parlementsleden als jongeren goed in de smaak. Wordt vervolgd! 

De mooie foto’s van de Kinderrechtendag, gemaakt door Guillaume Van Laethem, kan je hier bekijken. We vragen wel hoffelijkheid: graag geen foto's delen waarin je anderen tagt of andere mensen koppelt aan quotes. 

Andere projecten