Publicaties

Het Kinderrechtencommissariaat publiceert educatief materiaal over kinderrechten, themadossiers en jaarverslagen. Alles is te downloaden.

educatief materiaal

Het Kinderrechtenverdrag

Deze mindmap is gemaakt om met jongeren te werken rond kinderrechten. Via QR-codes vind je informatie op maat van jongeren (secundair onderwijs).
Lees meer Lees meer

Op zoek naar beleidsadviezen?

Het Kinderrechtencommissariaat adviseert het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Het kinderrechtenverdrag is hierbij een belangrijk referentiekader.

folder

Straffe school voor jongeren

Leerlingen moeten zich houden aan afspraken en regels. Doen ze dat niet, dan krijgen ze ‘straf’. Welke maatregelen zijn er? Wat kan en wat kan niet? Wat zijn de rechten van de leerling en…
Lees meer Lees meer
brochure

Wblft?!

Het Kinderrechtenverdrag op maat van jongeren: duidelijk, to the point en met tal van voorbeelden over regels die in ons land gelden. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar.
Lees meer Lees meer
boek

Kinderen en scheiding

Het dossier ‘Kinderen en Scheiding’ van het Kinderrechtencommissariaat brengt de problemen van minderjarigen tijdens het scheidingsproces in beeld. Literatuur, onderzoek, ombudsgegevens e…
Lees meer Lees meer