Afstammingscentrum, DNA-databank en recht op afstammingsinformatie

Advies

20 maart 2019 bespreekt de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het voorstel van decreet dat een afstammingscentrum en een DNA-databank wil oprichten. Het voorstel van decreet wil tegemoet komen aan het recht op afstammingsinformatie dat internationale verdragen waarborgen. Dit door een afstammingscentrum op te richten voor iedereen met afstammingsvragen, gekoppeld aan psychosociale steun voor alle betrokkenen. Tegelijk wil men een DNA-databank opzetten voor wie op zoek is naar verwanten.

Het Kinderrechtencommissariaat is verheugd met dit voorstel van decreet. Het geeft een krachtig signaal dat afkomst, identiteit en toegang tot deze informatie belangrijk is. Ook in onze eigen meldingen en klachten weerklinkt deze wens. Dat het voorstel van decreet minderjarigen en hun rechten in afstammingskwesties sterker een plek geeft dan vandaag het geval is, is een enorme stap vooruit.

Anderzijds leggen signalen en meldingen bij het Kinderrechtencommissariaat ook problemen bloot die overheidsaandacht vragen. Naar de verdere uitvoering van het decreet, blijven er nog enkele onvolkomenheden en onduidelijkheden om weg te werken.

  • Verhaal geen kosten verbonden aan de zoekvraag op minderjarigen en geadopteerden. Zij hebben recht op deze informatie, maak de toegang daartoe gratis.
  • Beperk de matching van DNA-profielen niet tot de eerste graad. Maak het matchen tussen halfbroers en -zussen mogelijk.
  • Bouw een klachtenmechanisme in met directe toegang voor minderjarigen.
  • Laat bij inzage de professionele begeleiding standaard uitvoeren door het afstammingscentrum. Schakel de adoptiedienst enkel in als de geadopteerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn meerderjarige vertrouwenspersoon er expliciet om vraagt.
  • Laat de instantie die inzage verleent bij adoptiedossiers niet op eigen houtje bepalen welke informatie ze doorgeeft. Dat lijkt een stap terug voor de rechtspositie van interlandelijk geadopteerden ten opzichte van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013.
  • Sensibiliseer over het belang van afstammingsinformatie.

 

Het Kinderrechtencommissariaat hoopt dat het voorstel van decreet alvast een eerste stap is om het recht op identiteit en afstammingsinformatie ten volle te realiseren. Daarvoor zijn onder meer wetswijzigingen nodig die donoranonimiteit afschaffen, discreet bevallen mogelijk maken en draagmoederschap regelen.
Verder onderzoek naar afstammingsvragen is noodzakelijk om de beleving van kinderen in kaart te brengen en om tegemoet te kunnen komen aan hun ondersteuningsvragen.

Bezorgd

We bezorgden het advies aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde minister op 19 maart 2019.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Julie

Julie Ryngaert

Beleidsadviseur Asiel en migratie, diversiteit, interculturaliteit, religie, gelijke kansen, identiteit en afstamming, sport, kinderrechten internationaal

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Beschermen van kinderen gaat boven straffen van ouders

Kinderen moeten in sommige situaties absoluut beschermd worden tegen beslissingen die ouders nemen, of net niet nemen. Toch zijn we tegen het wetsvoorstel dat de automatische tijdelijke schorsing van het ouderlijk gezag oplegt aan een ouder die verdacht wordt van de …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.